Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Inköp

Ett effektivt inköpsarbete påverkar direkt lönsamheten. Du som inköpare har en viktig roll vid val och utveckling av leverantörer samt för produktutveckling och kundnytta.

För ett effektivare och strategiskt inköpsarbete krävs rätt kompetens och kunskap. Teknologisk Instituts inköpskurser ger dig verktygen du behöver för att utveckla dina arbetssätt, förbättra dina leverantörsrelationer samt förbättra lönsamheten i din verksamhet.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK12 400 kr

Inköp - Grundläggande inköpsteknik

Kursnr 5122
2 dagar
Nästa innehav 29/11 2017
 • Stockholm
  29 till 30 november 201729/11 - 30/11 2017
 • Göteborg
  22 till 23 mars 201822/3 - 23/3 2018
 • Stockholm
  29 till 30 november 201829/11 - 30/11 2018
Inköpsrollen har en central funktion i verksamheten och som inköpare behöver du kunskap kring bland annat inköpsprocesser, förhandling, leverantörsrelationer och logistik. Du måste också ha förståelse för hur inköp påverkar och påverkas av verksamhetens övriga delar, funktioner och affär.
Kursen Inköp - Grundläggande inköpsteknik ger dig grundläggande kunskap du behöver för att arbeta effektivt och känna trygghet i inköpsfunktionens kommersiella, administrativa och juridiska roll samt förståelse för hur du kan arbeta för att göra bra affärer. Du får nödvändiga inköpstekniker och verktyg som behövs vid inköpsförhandlingar samt i inköpsprocessernas olika delar.

SEK12 400 kr

Inköp - Leverantörsutveckling

Kursnr 5144
2 dagar
Nästa innehav 3/10 2017
 • Göteborg
  3 till 4 oktober 201703/10 - 04/10 2017
 • Stockholm
  30 till 31 maj 201830/5 - 31/5 2018
 • Göteborg
  3 till 4 oktober 201803/10 - 04/10 2018
Kursen Inköp - Leverantörsutveckling har fokus på hur du väljer, utvecklar och fördjupar dina relationer till dina leverantörer. Du lär dig hur du kan planera dina val av leverantörer samt förbättra leveranssäkerhet och höja kvaliteten.
Kursen ger dig insikt i hur du kan utveckla dina leverantörssamarbeten utifrån behov samt hur du kan fördjupa dina relationer för att underlätta för produktutveckling och förbättringar. Du får även diskutera inköp och etik samt lära dig hur du analyserar leverantörens ekonomi.

SEK12 400 kr

Inköpsförhandlingar

Kursnr 5174
2 dagar
Nästa innehav 4/12 2017
 • Göteborg
  4 till 5 december 201704/12 - 05/12 2017
 • Stockholm
  7 till 8 juni 201807/6 - 08/6 2018
 • Göteborg
  4 till 5 december 201804/12 - 05/12 2018
Kravet på förhandlingskompetens vid inköp av varor och tjänster ökar dramatiskt mot bakgrund av bland annat hårdare konkurrens, fler samarbeten och ett mer komplext näringsliv. Utfallet av en förhandling är beroende av dina färdigheter vad gäller planering, taktik, strategi och hantering av information.
Kursen Inköpsförhandlingar har fokus på hur du förbereder och genomför förhandlingen. Du får insikt i hur central planeringsfasen är, hur din personliga förhandlingsstil och psykologi kan vara avgörande samt på vilka sätt du kan bryta låsningar under förhandlingens gång. Du får även förståelse hur du kan föra en förhandling dit du vill med hjälp av den skilda informationen du och din motpart har.
Leverantörens säljare, som du möter, är ofta väl förberedda och har fått bra säljutbildning. Du kan förbättra oddsen att du lyckas i förhandlingen genom att lära dig effektiva förhandlingsmetoder och verktyg.

SEK12 400 kr

Inköp - Inköpsstrategier

Kursnr 5166
2 dagar
Nästa innehav 1/11 2017
 • Göteborg
  1 till 2 november 201701/11 - 02/11 2017
 • Stockholm
  16 till 17 maj 201816/5 - 17/5 2018
Inköp av varor och tjänster står oftast för den enskilt största kostnaden inom verksamheten och har därför en stor potential att direkt påverka och förbättra lönsamheten och det ekonomiska slutresultatet.
I kursen Inköpsstrategier går vi igenom olika strategier och praktiska metoder för hur du kan utveckla och effektivisera verksamhetens inköpsarbete systematisk och därmed uppnå stora resultatförbättringar. Du får lära dig hur du analyserar och kartlägger nuläget, tar fram handlingsplaner och arbetar mot uppsatta mål samt följer upp och mäter resultat inom inköp, t.ex. besparingar, leverans och kvalitet.
Utbildningen är till för dig som är inköpschef eller inköpare och som vill utveckla och förbättra ert strategiska inköpsarbete. D.v.s. strukturerat och målmedvetet genomföra förbättringar inom inköp vid ert företag

SEK12 400 kr

Affärs- och avtalsrätt

Kursnr 5175
2 dagar
Nästa innehav 17/10 2017
 • Stockholm
  17 till 18 oktober 201717/10 - 18/10 2017
 • Göteborg
  29 till 30 maj 201829/5 - 30/5 2018
 • Stockholm
  17 till 18 oktober 201817/10 - 18/10 2018
Inköp och försäljning är intimt förbundna med juridiska spörsmål av olika karaktär. Som du säkert upplevt i din yrkesroll kan det också vara relativt komplicerade och svårtolkade juridiska frågor om exempelvis avtal, fullmakter, reklamationer och fakturainnehåll.
Utbildningen klargör såväl dina rättigheter som skyldigheter samt förklarar hur du upprättar avtal och bekräftelser. Kursen ger dig även goda kunskaper om de lagar och regler som omgärdar inköps- och försäljningsprocessen, insikt i vanliga tvistefrågor ur ett juridiskt perspektiv samt inblick i hur juridiken påverkar rutiner och administration.

SEK44 000 kr

Diplomerad Inköpare

Kursnr 5718
8 dagar
För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
 • För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
Inköp av varor och tjänster står oftast för den enskilt största kostnaden inom verksamheten. Ett effektivare och bättre inköpsarbete har därför stora möjligheter att direkt påverka och förbättra lönsamheten. Du som inköpare har också en viktig roll vid val och utveckling av leverantörer samt för produktutveckling och kundnytta.
För ett effektivare och strategiskt inköpsarbete krävs rätt kompetens och kunskap. Teknologisk Instituts kompletta diplomutbildning för dig som är inköpare eller inköpschef ger dig verktygen du behöver för att utveckla dina arbetssätt, förbättra dina leverantörsrelationer samt förbättra lönsamheten i din verksamhet.

SEK5 000 kr

Inköp för icke-inköpare

Kursnr 5145
1 dag
För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
 • För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
Inköp för icke-inköpare är en intensiv en-dagsutbildning kring inköp för alla i din organisation som kommer i kontakt med inköpsfrågor, men som inte arbetar operativt som inköpare.
En stor del av verksamheters inköpsbeslut fattas idag av medarbetare som har helt andra huvudsysslor än inköp. Eftersom ofta den enskilt största kostnaden inom företag ligger inom inköp av varor och tjänster, finns här en stor potential att bli effektivare och minska onödiga inköpskostnader samt bättre leva upp till hållbarhets- och kvalitetsmål.
Bättre kompetens inom inköpsprocessen är därför av stort värde även för dig som inte sitter på inköpsfunktionen.

SEK6 500 kr

Grundkurs i offentlig upphandling

Kursnr 6313
1 dag
Nästa innehav 23/10 2017
 • Stockholm
  23 oktober 201723/10 2017
 • Göteborg
  23 maj 201823/5 2018
 • Stockholm
  12 juni 201812/6 2018
 • Stockholm
  23 oktober 201823/10 2018
Upphandlingar är oftast komplicerade, tar mycket tid och omsätter stora belopp. Vilka regler och bestämmelser styr utformningen av förfrågningsunderlag? Vilka krav och kriterier för tilldelning är tillåtna?
Denna kurs ger dig som medverkar i upphandlingar en grundläggande och pedagogisk introduktion till upphandlingsprocessen, med fokus på de nyheter som trätt i kraft och vilka effekter de har på genomförandet av upphandlingar.

SEK6 500 kr

EU:s nya dataskyddsförordning

Kursnr 5158
NYHET
1 dag
Nästa innehav 29/9 2017
 • Stockholm
  29 september 201729/9 2017
 • Göteborg
  9 oktober 201709/10 2017
 • Stockholm
  28 september 201828/9 2018
 • Göteborg
  9 oktober 201809/10 2018
Känner du till EU:s nya dataskyddsförordning? Här är utbildningen som ger dig mycket viktig och värdefull kunskap om den nya dataskyddsförordningen som är ett omfattande regelverk.
Förordningen ska tillämpas från och med den 25 maj 2018 och den kommer att gälla både för privat och offentlig verksamhet. Dagens personuppgiftslag kommer bl.a. att ersättas. Att det är en EU-förordning betyder att den blir direkt gällande i Sverige och övriga EU-länder.

Förordningen innebär den största förändringen för företag, myndigheter och organisationer inom dataskyddsområdet sedan personuppgiftslagen infördes 1998. Det betyder att alla åtgärder och rutiner m.m. ska vara på plats för att leva upp till detta komplexa regelverk. Vidare finns i förordningen numera kännbara sanktionsavgifter om regelverket inte följs.

SEK12 500 kr

IT-rätt

Kursnr 5173
2 dagar
Nästa innehav 10/10 2017
 • Göteborg
  10 till 11 oktober 201710/10 - 11/10 2017
 • Stockholm
  13 till 14 november 201713/11 - 14/11 2017
 • Göteborg
  10 till 11 oktober 201810/10 - 11/10 2018
 • Stockholm
  13 till 14 november 201813/11 - 14/11 2018
Oavsett vilken bransch du är verksam inom, blir frågor om IT (hantering och tillgång) , support av IT och immateriella tillgångar allt viktigare.
Denna kurs ger dig insyn i centrala frågor relaterade till IT-rätt. Bland annat går vi igenom olika typer av IT-avtal samt hur du säkerställer rättigheter till programvaror och dokumentation i samband med IT-transaktioner – både för dig som kund respektive leverantör.
Frågor om effekter av EU:s nya personuppgiftslagstiftning och hur det påverkar din verksamhet tas också upp i kursen.