3 dagar
 

Industriell Elteknik - schemaläsning och felsökning

En kurs för dig som vill lära dig mer om läsning av elscheman och metodisk felsökning. Du får fördjupade kunskaper i läsning av olika kretsscheman och hur de tolkas för att kunna göra felsökningen i olika industriella utrustningar så effektiv som möjligt. Vi tittar även på givare och andra apparater som finns i moderna elutrustningar idag.

Deltagare

Denna utbildning ger dig fördjupade kunskaper i kretsschemaläsning och felsökningsmetodik. Kursen vänder sig till alla både inom och utom industrin som arbetar med service- eller underhållsinriktat arbete.

Förkunskaper

Teoretiska kunskaper motsvarande Teknologisk Instituts kursplaner för kurserna Grundläggande Elteknik, (4110) och Industriell Elteknik/elkraftteknik, (4111). Praktisk Elteknik, grundkurs, (4135) eller Elunderhåll för mekaniker (4137).

Syfte

Kursen ger dig kunskaper om tolkning och läsning av olika elscheman så att du kan utföra felsökning i elutrustningar och elanläggningar på ett snabbt och effektivt sätt. Metodisk felsökning och praktiska felsökningsövningar gör att du har direkt nytta av kursen i ditt dagliga arbete.

Innehåll

- Olika typer av kretsscheman, symboler
- Postbeteckningar, märkning
- Felsökningsmetodik, praktiska felsökningsövningar
- Schemaexempel, läsning av olika typer av scheman

Kursen lägger tyngdpunkten på kretsschema men även andra schematyper behandlas. Du får också öva felsökning i kontaktorkretsar av skilda slag både i teori och praktik samt stifta bekantskap med beröringsfria givare.

 

Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Säljare, Annika Rosengren
E-post:  
Telefon: 076-527 55 63

Teknologisk Instituts kundservice
E-post:  
Telefon: 031-350 55 00

 
 

Vinnare av enkät-lotteriet >


 
Teknologisk Institut AB
Vallgatan 14
411 16 Göteborg

Telefon 031-350 55 00
info@teknologiskinstitut.se

Rådmansgatan 38
113 57 Stockholm

Telefon 031-350 55 00
info@teknologiskinstitut.se