Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
högspänning föreskrifter

Högspänningsföreskrifter och standard

Denna kurs tar upp innehållet i de gällande starkströmsföreskrifterna för anläggningar med en högre systemspänning än 1000V och den standard, SS 421 01 01 som behandlar starkströmsanläggningar överstigande 1 kV AC samt de nya standarder (SS-EN 61936-1 och SS-EN 505 22) som kommer att ersätta SS 421 01 01 från och med 2013-11-01.

Vi arbetar med och diskuterar hur du kan tillämpa och tolka innehållet i de regler som styr vid projektering, byggande, drift och underhåll samt hur man hanterar frågor i samband med nya tekniska lösningar och besiktningar. Du får en god insikt i de huvudprinciper som ligger till grund för elsäkerhetsreglerna inom högspänningsområdet under ledning av en erfaren lärare.

Kursen är inriktad på att ge kunskap så att haveri och olyckor undviks.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar på och/eller har ansvar för högspänningsanläggningar inom elnätföretag och industri. Den är lämplig även för dig som projekterar eller besiktigar högspänningsanläggningar.

Förkunskaper

Teoretisk och praktisk elkunskap.

Syfte

Efter genomgången kurs skall du kunna förstå innehållet i gällande starkströmsföreskrifter för systemspänning högre än 1000V och kopplingen till svensk standard för högspänningsanläggningar samt erhållit kunskaper som erfordras för praktisk tillämpning.

Innehåll

- Tillämpliga lagar och förordningar.
- Elfaran och elsäkerhet vid högspänningsanläggningar
- ELSÄK-FS 2008:1 och 2010:1 Föreskrifter och allmänna råd om utförande
- Anläggningar, drift och underhåll. Tillämpningar
- Standarderna SS 421 01 01, SS-EN 61936-1 Anläggningar > 1 kV och SS-EN 505 22 Jordning
- Grupparbeten med tillämpningsövningar

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta