Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Kurs Grundläggande kemikaliebedömning

Grundläggande kemikaliebedömning

Företag som använder kemiska produkter skall ha en sund och säker hantering från såväl miljö- som arbetsmiljösynpunkt. Företaget skall bedöma kemikaliernas egenskaper och riskvärdera hanteringen från inköp över användning till avfall.

Kursen ger dig kunskap om hur du praktiskt kan tillämpa kemikalielagstiftningen och förstå innebörden av de farliga egenskaperna samt hur riskbedömningar kan göras. En grundkurs för alla som deltar i arbetet med att granska och värdera kemiska produkter.

Deltagare

Alla som granskar och bedömer kemiska produkter inför val av produkt, till exempel ledamöter i företagens granskningsgrupper. Alla som har marknadskontakter vid ett leverantörsföretag av kemiska produkter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men det är bra att ha grundläggande kemikunskaper.

Syfte

Du lär dig grunderna inom regelverket för kemiska produkter och innebörden av de farliga egenskaperna samt att granska säkerhetsdatablad. Du lär dig principer vid val av kemiska produkter och riskbedömning av användningen.

Innehåll

- Kemikalielagstiftning, översiktligt
- Leverantörens och användarens perspektiv
- Kemiska produkters hälso- och miljö- samt brandfarliga egenskaper
- Kriterier och EU-klassade ämnen
- Jämförelse kriterier i KIFS 2005:7 med CLP-förordningen
- Säkerhetsdatabladets information
- Kemiskt farligt avfall
- Arbetsmiljöverkets krav vid hantering av kemiska produkter
- Produktval och Riskbedömning

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta