Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
fmea

FMEA - Feleffektsanalys för Konstruktion alt. Processer

Kursen FMEA - feleffektsanalys för konstruktion alt. processer vänder sig till kvalitetschefer/samordnare, kvalitetsingenjörer, produktansvariga, produktions/kontrolltekniker och beredare. Huvudsyftet med FMEA är att identifiera möjliga fel och brister samt orsaker till och effekter av dessa hos en produkt eller en process innan uppstart görs.Enligt vår planering genomför vi en kurs i konstruktions-FMEA under våren och en i process-FMEA under hösten. Kursens första dag är i stort lika både på hösten och våren men växlar andra dagen mellan produkt FMEA och process FMEA. Du kan välja att endast gå en kursdag. Är ni flera kommer vi gärna till ert företag och anpassar då kursen till era behov.

Deltagare

Kursen vänder sig till kvalitetschefer/samordnare, kvalitetsingenjörer, produktansvariga, produktions/kontrolltekniker och beredare med behov av att lära sig FMEA-metoden.

Förkunskaper

Yrkeserfarenhet och kännedom om konstruktion eller produktionsprocesser inom industrin.

Syfte

Efter genomgången kurs skall du ha grunderna för att kunna tillämpa vald FMEA-teknik i ditt arbete.

Innehåll

- Allmänt om konstruktions- alt. process-FMEA
- Blanketter
- Företagsexempel
- Felträdsanalys
- Organisation för arbetet
- Övningsexempel
- Tillämpningsexempel
- FMEA konstruktion (vårens kurs)
- FMEA process (höstens kurs)

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta