Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Fjärrvärme

I Sverige finns drygt 100 000 fjärrvärmecentraler anslutna i olika fjärrvärmenät. Det finns därför också ett stort behov av personal som ser till att dessa fjärrvärmecentraler - både gamla och nya - förblir i bästa kondition.

Lär dig mer om distributionssystem för fjärrvärme - skapat för dig som arbetar med planering, dimensionering, projektering, utförande och idrifttagning av fjärrvärmenät.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK10 000 kr

Service och underhåll av fjärrvärmecentraler

Kursnr 9313
2 dagar
Nästa innehav 2/10 2017
 • Göteborg
  2 till 3 oktober 201702/10 - 03/10 2017
 • Stockholm
  13 till 14 november 201713/11 - 14/11 2017
 • Stockholm
  20 till 21 mars 201820/3 - 21/3 2018
 • Göteborg
  2 till 3 oktober 201802/10 - 03/10 2018
Se fler datum
En utbildning för dig som behöver kännedom om fjärrvärmecentralens uppbyggnad, reglerutrustningens funktion och vilka underhållsåtgärder som behövs. Kunden ställer allt högre krav på sina värmeleverantörer.
Service av fjärrvärmecentralen bidrar till god komfort och ekonomi för kunden på ett för denne bekvämt sätt. Väl fungerande service är också en förutsättning, för att värmeleverantören skall kunna nyttja produktionsanläggningen på ett optimalt sätt med tanke på elproduktion, rökgaskylning (systemeffektivitet) och ackumulatorkapacitet.
Service av fjärrvärmecentraler är ett bra sätt att skapa goda relationer och få nöjda kunder.

SEK14 600 kr

Fjärrvärme - Distributionssystem

Kursnr 9312
3 dagar
Nästa innehav 23/10 2017
 • Stockholm
  23 till 25 oktober 201723/10 - 25/10 2017
 • Stockholm
  22 till 24 maj 201822/5 - 24/5 2018
 • Stockholm
  23 till 25 oktober 201823/10 - 25/10 2018
Planering - dimensionering, projektering, utförande och idrifttagning.

Sveriges fjärrvärmenät består idag av mer än 23 000 km nedlagda ledningar.

Utbildningen ger dig en översiktlig kunskap om planering och projektering av fjärrvärmenät och kundanläggningar och omfattar bl a planeringsförutsättningar, projekteringsanvisningar, Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser D:211 Läggningsanvisningar, ledningstyper, ledningsförläggning och larmsystem.

SEK14 600 kr

Dimensionering och installation av fjärrvärmecentraler

Kursnr 9311
3 dagar
Nästa innehav 6/11 2017
 • Stockholm
  6 till 8 november 201706/11 - 08/11 2017
 • Stockholm
  24 till 26 april 201824/4 - 26/4 2018
Sveriges fjärrvärmenät består idag av mer än 23 000 km nedlagda ledningar.

I Sverige finns drygt 100 000 fjärrvärmecentraler anslutna i olika fjärrvärmenät. Det finns därför också ett stort behov av personal, som ser till att dessa fjärrvärmecentraler - både gamla och nya - förblir i bästa kondition. För detta arbete behöver Du kunskap om fjärrvärmecentralens uppbyggnad och funktion samt om säsongs- och dygnsvariationer i värme- och tappvarmvattenbehov i fastigheter.

SEK10 000 kr

Drift och underhåll av fjärrvärmeledningar

Kursnr 9318
2 dagar
Nästa innehav 8/11 2017
 • Stockholm
  8 till 9 november 201708/11 - 09/11 2017
 • Göteborg
  10 till 11 april 201810/4 - 11/4 2018
Sveriges fjärrvärmenät består idag av mer än 23 000 km förlagda fjärrvärmeledningar.
Äldre ledningssystem kräver kontinuerligt underhåll och tillsyn samt planering för reinvestering.

Driftpersonalen som utför arbetet måste ha god kunskap om olika vanliga fel hos respektive ledningstyper för att i tid kunna vidta rätt underhållsåtgärder och undvika driftavbrott. De behöver även ha god kännedom om nätets uppbyggnad, kapacitet, vanliga fel hos respektive ledningstyp, kontrollrutiner och inte minst skyddsföreskrifter och arbetsmiljöfrågor.

Med tilltagande ålder på ledningsnätet får beredskapsfrågor allt större betydelse.