Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Fastighetsteknik

Inom det breda området fastighetsteknik finner du utbildningar som riktar sig mot bygg- och installationsteknik, förvaltningsfrågor, drift- och underhåll samt energioptimering.
Inomhusmiljö, konstruktioner, regelverk och fördjupad kunskap i de olika tekniska installationer som förekommer är exempel på delar som tas upp i våra olika kurser.
Som yrkesverksam inom fastighetsområdet erhåller du värdefull kunskap med högaktuell och användbar utbildning.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK15 000 kr

Byggnads- och installationsteknik

Kursnr 4475
3 dagar
Nästa innehav 3/10 2017
 • Stockholm
  3 till 5 oktober 201703/10 - 05/10 2017
 • Göteborg
  30 okt till 1 nov 201730/10 - 01/11 2017
 • Stockholm
  24 till 26 april 201824/4 - 26/4 2018
 • Stockholm
  3 till 5 oktober 201803/10 - 05/10 2018
Detta är en grundläggande utbildning för fastighetsförvaltare, blivande förvaltare, fastighetstekniker och andra personer med behov av grundkunskaper i byggnads- och installationsteknik. Kursen är på totalt tre dagar uppdelat på en dag byggteknik, en dag VVS-teknik och en dag elteknik och elfaran.
Kursen ger en allmän kännedom om hur ett hus är konstruerat ur ett bygg- och installationstekniskt perspektiv samt de funktionssamband som är viktiga att ha kunskap om. Efter avslutad kurs skall du som deltagare fått en bred översiktlig kunskap om tekniska installationer i byggnader. Du ska kunna förstå vilka problem som kan uppstå vid förvaltning av byggnader och hur dessa lämpligtvis kan hanteras.

SEK14 000 kr

Byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor

Kursnr 4456
3 dagar
Nästa innehav 21/11 2017
 • Stockholm
  21 till 23 november 201721/11 - 23/11 2017
 • Göteborg
  22 till 24 maj 201822/5 - 24/5 2018
 • Stockholm
  21 till 23 november 201821/11 - 23/11 2018
Kursen ger deltagarna en bred kunskap i byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor. Vi tar upp grundläggande samband för en god innemiljö med inriktning mot samverkan mellan byggnad och installationer t ex buller, fuktsäkerhet, termisk komfort, ljus etc. 
Vi studerar kraven i regelverk som BBR, AFS, MB etc och reflekterar över vad dessa innebär.

Kursen tar vidare upp byggteknik både utvändigt som grundläggning, markarbeten samt tillgänglighet och invändigt som grundkonstruktioner, fuktsäkerhet, ytterväggar, innerväggar, pelare, bjälklag, våtrum, golvvärme, fönster och takkonstruktioner.

Pris efter avtal

Energi och tekniska installationer i byggnader

Kursnr 4457
3 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Kursen ger deltagarna en bred och relativ djup kunskap i de olika tekniska installationer som finns i och omkring byggnader samt funktionssambanden med byggnader. Vi tar upp skillnaden mellan olika tekniska produktionsanläggningar som t ex fjärrvärme, pannor och värmepumpar. Vi går igenom aktuella lagar och regler kring installationer samt vilka möjligheter det finns att optimera olika driftsförhållanden. Kursen innehåller att antal olika fall för att skapa förståelse för installationer och drift- och energioptimering.

SEK54 000 kr

Diplomerad Fastighetstekniker

Kursnr 4493
13 dagar
För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
 • För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
Diplomutbildningen ger dig grundläggande kunskaper om tekniska systems utformning och funktion i byggnader. Efter utbildningen kan du självständigt hantera de olika teknikerna och kunna åtgärda enklare fel och brister inom värme och ventilation i en byggnad.

SEK54 500 kr

Diplomerad Fastighetsförvaltare / Property Manager

Kursnr 4490
13 dagar
För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
 • För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
Diplomutbildningen ger goda kunskaper i fastighetsföretagande från teknik, ekonomi till juridik, arbetsledning och ledning av fastighetsföretag. Diplomprogrammet är en bra grund att stå på för dig som vill arbeta med fastighetsförvaltning.
Som Fastighetsförvaltare har du det affärsmässiga och övergripande ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår att bevara, utveckla och förädla fastigheterna samt att säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer. I rollen ingår oftast ett personalansvar. I ditt jobb som Fastighetsförvaltare har du daglig kontakt med hyresgäster, myndigheter och övriga aktörer. Du jobbar med att utveckla verksamheten, upprätta hyresavtal, vara problemlösare, planera för framtida underhåll och ansvara för att det genomförs. Kort och gott du ska säkerställa att fastigheternas värde och funktion bibehålls och utvecklas.

SEK84 000 kr

Diplomerad Fastighetsingenjör/VVS-projektör

Kursnr 4492
26 dagar
För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
 • För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
Som fastighetsingenjör är du den tekniska specialisten som har huvudansvaret för att optimera fastigheters tekniska system. Detta ansvar innebär dels att utveckla drift- och underhållsverksamheten men också att ha ett tydligt kostnadsansvar. Fastighetsingenjören är vanligtvis även ansvarig för kvalificerade upphandlingar i form av drift och underhåll som berör fastigheterna. Rollen är en ledarroll och innefattar ofta även personalansvar.