Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Farligt avfall

Farligt avfall - för avsändare

Utbildning för dig som ansvarar för omhändertagande och avsändning av farligt avfall. Hur skall man hantera kemikalierester, spill och annat avfall som är farligt? Vilka regler gäller för sortering och klassificering? Är det skillnad på farligt avfall och farligt gods? Det finns många regler som rör hanteringen av farligt avfall.

Syfte

På vår kurs får du reda på vad som gäller och vad du behöver göra för att leva upp till lagstiftningens krav. Även arbetsmiljökrav berörs och du får exempel på hanteringsrutiner, personlig skyddsutrustning och farliga egenskaper behandlas också. Teori varvas med praktiska tillämpningsövningar och exempel. Efter utbildningen får deltagaren ett personligt kursintyg.

Innehåll

 • Vad är farligt avfall
 • Krav i lagstiftningen
 • Avfallsförordningens krav
 • Klassificering och deklaration av farligt avfall, EWC-koder
 • Transportdokument
 • Skyldighet att föra anteckningar
 • Skyldighet att kontrollera tillstånd
 • Farligt avfall som också är farligt gods
 • Avsändarens ansvar - transportörens ansvar
 • Omhändertagande av farligt avfall
 • Kemiska begrepp/farliga kemiska reaktioner och hälsorisker
 • Personlig skyddsutrustning
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta