Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Ex-miljö

För dig som arbetar med installation, kontroll, underhåll, reparation och/eller besiktning av elmateriel i explosiv atmosfär.

Här får du kunskap om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv gas- och/eller dammatmosfär, såväl för el- som mekaniskt materiel.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK14 500 kr

Installationer i explosionsfarliga områden

Kursnr 4314
3 dagar
Nästa innehav 13/11 2017
 • Stockholm
  13 till 15 november 201713/11 - 15/11 2017
 • Göteborg
  3 till 5 april 201803/4 - 05/4 2018
 • Stockholm
  13 till 15 november 201813/11 - 15/11 2018
Kursen vänder sig till dig som arbetar med elinstallationer och elutrustningar i miljö där explosionsrisk kan uppkomma. Vi tar upp de explosionsrisker som kan finnas vid explosiv atmosfär från brandfarlig vara eller brandfarligt damm. Vi går igenom gällande regler från ATEX-direktiven och de standarder som berör området beträffande klassning och riskbedömning samt hur elinstallationer skall vara utförda och hur man arbetar med underhåll och reparation i områden med explosiv atmosfär.

SEK11 000 kr

ATEX - regler för explosiv gas- och dammatmosfär

Kursnr 4332
2 dagar
Nästa innehav 23/10 2017
 • Stockholm
  23 till 24 oktober 201723/10 - 24/10 2017
 • Göteborg
  8 till 9 maj 201808/5 - 09/5 2018
 • Stockholm
  23 till 24 oktober 201823/10 - 24/10 2018
Kursen ger kunskap om de krav som ställs på arbetssäkerhet på såväl elektrisk som mekanisk materiel för riskområde med explosiv gas- eller dammatmosfär. Vi tar upp gällande regler och föreskrifter samt hur man kan uppfylla kraven genom att t ex följa standarder och handböcker.
Anläggningar inom EU måste uppfylla ATEX-direktivens krav på dokumenterad riskbedömning och arbetssäkerhet.

SEK5 600 kr

ATEX Uppdateringskurs

Kursnr 4333
1 dag
Nästa innehav 4/12 2018
 • Göteborg
  4 december 201804/12 2018
En kurs för dig som tidigare genomgått utbildning inom Ex - ATEX-området och som vill ta del av de nyheter som tillkommit inom regelverket under senare år. Vi uppdaterar dig i ATEX produktdirektiv och ATEX arbetsdirektiv samt de ikraftsättande föreskrifterna ur ett användar/installatörs/projektörsperspektiv.

Vidare behandlar vi handböcker och allmänna råd samt tar upp de krav som ställs på arbetsplatser och organisatoriska åtgärder.
Även val av utrustning och krav på installationer, kontroll och underhåll samt vad som gäller vid reparationer tas upp.

Tillverkare av Ex-materiel rekommenderar vi att gå ATEX-kursen "ATEX - regler för explosiv gas- och dammatmosfär" (4332).

Pris efter avtal

Kurs A: Exi - Grundkurs

Kursnr 4390
1 dag
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Detta är en grundkurs i egensäkerhet. Kursen är första steget i en serie på tre utbildningar under en vecka. Du är välkommen att anmäla dig på en eller flera delkurser.
Denna kurs A ger dig grundkunskap om egensäkerhet samt hur installation, kontroll, underhåll och felsökning av egensäkra kretsar bör utföras.
Kurs B ger kunskap i att utvärdera och dokumentera enkla Exi-kretsar och enkla apparater (4391).
Kurs C ger fördjupad kunskap så att du ska kunna utvärdera och dokumentera de flesta Exi-kretser och apparater (4392).

Pris efter avtal

Kurs B: Exi - Utvärdering 1, forts

Kursnr 4391
1 dag
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Standarderna om egensäkerhet har bytts ut och de nya innehåller flera skärpta krav. Denna kurs är steg två i en serie på tre utbildningar som samtliga går under en vecka. Du är välkommen att även anmäla dig på Exi - Utvärdering 2, forts.
Kurs B ger kunskap i att utvärdera och dokumentera enkla Exi-kretsar och enkla apparater.
Kurs C ger fördjupad kunskap så att du ska kunna utvärdera och dokumentera de flesta Exi-kretser och apparater (4392).

Pris efter avtal

Kurs C: Exi - Utvärdering 2, forts

Kursnr 4392
1 dag
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Exi-kurs C är en fördjupning inom utvärdering samt en bra repetition för dig som tidigare genomgått våra Exi-kurser och har grunderna i utvärdering.
Kursen behandlar egensäkra system med flera kraftkällor och ger framförallt mer övning i utvärdering och systembeskrivning. Kursen är den sista i en serie på tre utbildningar som samtliga går under en vecka. Du är välkommen att anmäla dig på en eller flera.