Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
ESA Industri och installation

ESA Industri och Installation

Lär dig mer om säkerhetsarbete och ESA som planeringsverktyg! I utbildningen ESA Industri & Installation fokuserar vi på regler som gäller för arbeten inom industriella elanläggningar samt elinstallationer, t.ex. i bostäder, kontor och liknande. För de personer som på något sätt kommer i kontakt med elarbete, är det av stor vikt att ha kunskap i vem som gör vad när det gäller säkerhetsarbetet.

ESA är ett planeringsverktyg – för att förebygga skador och för att klarlägga organisation, roller och arbetsuppgifter. ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1 samt är samordnad med ESA-14. I ESA Industri & Installation är arbetsmetoderna anpassade för de särskilda driftförhållanden som råder på större arbetsplatser.

Erbjudande

Gå 4 och betala för 3

Deltagare

Alla som arbetar på eller nära anläggningar där ESA Industri & Installation tillämpas.

Förkunskaper

Erfarenhet av elanläggningar.

Syfte

Efter avslutad utbildning kan du använda dina kunskaper som ett komplement till att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar. Du förstår också elsäkerhetsorganisations uppbyggnad samt vem som ska göra vad.

Innehåll

 • Elsäkerhetsorganisationen
 • Planering av arbete
 • Riskhantering
 • Skriftlig bevisväxling
 • Skötsel och underhåll
 • Icke-elektriskt arbete
 • Arbetsmetoder


Som kurslitteratur används ESA Industri & Installation 15 som framtagits i ett samarbete mellan EIO, FIE och Svensk Energi. Kursen avslutas med ett slutprov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat.

Övrigt

Publikationen ESA Industri & Installation ingår som kurslitteratur.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta