Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Entreprenadjuridik

Att ha rätt kunskaper om avtal, juridik, lagar och regler och att göra rätt från början sparar både tid och pengar. Genom uppdaterade kunskaper inom området lär du dig ännu mer och blir säkrare i ditt arbete.

Oavsett om du är ny och behöver grundläggande kunskaper eller om du har arbetat många år kan vi hjälpa dig att finna den utbildning som du behöver.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK6 500 kr

Grundkurs i offentlig upphandling

Kursnr 6313
1 dag
Nästa innehav 23/10 2017
 • Stockholm
  23 oktober 201723/10 2017
 • Göteborg
  23 maj 201823/5 2018
 • Stockholm
  12 juni 201812/6 2018
 • Stockholm
  23 oktober 201823/10 2018
Upphandlingar är oftast komplicerade, tar mycket tid och omsätter stora belopp. Vilka regler och bestämmelser styr utformningen av förfrågningsunderlag? Vilka krav och kriterier för tilldelning är tillåtna?
Denna kurs ger dig som medverkar i upphandlingar en grundläggande och pedagogisk introduktion till upphandlingsprocessen, med fokus på de nyheter som trätt i kraft och vilka effekter de har på genomförandet av upphandlingar.

SEK9 900 kr

Entreprenadjuridik - grundkurs

Kursnr 6245
2 dagar
Nästa innehav 12/9 2017
 • Stockholm
  12 till 13 september 201712/9 - 13/9 2017
 • Göteborg
  26 till 27 september 201726/9 - 27/9 2017
 • Malmö
  24 till 25 oktober 201724/10 - 25/10 2017
 • Stockholm
  5 till 6 december 201705/12 - 06/12 2017
Se fler datum
Behöver du bättre kunskap om de juridiska spelreglerna i ett entreprenadprojekt för att kunna hantera de ekonomiska, tekniska och juridiska risker som hela tiden är aktuella? De tekniska och juridiska projekthandlingarna har en tendens att bli fler och kunskap om hur man hanterar frågor som ÄTA, tider, ansvar m.m. är väldigt viktigt.

Den här kursen ger en bred kunskap om olika avtal och hur regler/normer hänger ihop. Kursen är mycket praktiskt inriktad och bygger på en bra mix av teori och praktiska exempel och diskussioner. Utbildaren är mycket populär och uppskattad av deltagarna!

SEK9 900 kr

Entreprenadjuridik - praktisk fortsättningskurs

Kursnr 6246
2 dagar
Nästa innehav 11/10 2017
 • Stockholm
  11 till 12 oktober 201711/10 - 12/10 2017
 • Göteborg
  7 till 20 december 201707/12 - 20/12 2017
 • Stockholm
  14 till 15 februari 201814/2 - 15/2 2018
 • Göteborg
  11 till 12 april 201811/4 - 12/4 2018
Se fler datum
Har du hunnit skaffa dig några års erfarenhet som projektledare, uppdragsledare, projektingenjör, arbetsledare eller varit verksam i någon annan position där du kommer i kontakt med entreprenadjuridiska frågor ­- och har insett att goda kunskaper i juridiska frågor är nödvändigt i ett entreprenadprojekt?
Detta är fortsättningen på vår mycket uppskattade grundkurs i entreprenadjuridik som ger dig fördjupade kunskaper om samspelet mellan juridik och teknik i entreprenadsammanhang. Under två dagar kommer ni genom grupparbeten och diskussioner att identifiera och finna lösningar på vanligt förekommande entreprenadjuridiska problem.
Erbjudande: Gå 3 betala för 2.
Går ej att kombinera med andra erbjudande.

SEK5 900 kr

ÄTA - arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06

Kursnr 6244
1 dag
Nästa innehav 2/10 2017
 • Stockholm
  2 oktober 201702/10 2017
 • Göteborg
  11 oktober 201711/10 2017
 • Göteborg
  31 januari 201831/1 2018
 • Stockholm
  4 april 201804/4 2018
Se fler datum
Ett fullmatat program om att oförutsedda händelser kan ske. Dessutom är det lätt att gå miste om ersättning för utfört arbete om inte dokumentation finns. Vi har kursen som ger dig svaren och som gör att du undviker fallgroparna.

SEK10 000 kr

Kontroll och besiktning av markarbeten

Kursnr 2183
2 dagar
Nästa innehav 27/11 2017
 • Göteborg
  27 till 28 november 201727/11 - 28/11 2017
 • Stockholm
  7 till 8 februari 201807/2 - 08/2 2018
 • Göteborg
  27 till 28 november 201827/11 - 28/11 2018
Den här utbildningen ger dig kunskap om nödvändigheten av kontroller och besiktningar, hur de bör utföras samt kontrollantens och besiktningsmannens roller. Helt avgörande för slutresultatet är att kontroll och besiktning utförs vid en markentreprenad. Om detta inte sker, får troligen entreprenaden fel som blir dyrbara när det gäller kommande drift- och underhåll av markanläggningen.

SEK5 500 kr

AMA Anläggning 13

Kursnr 4273
1 dag
Nästa innehav 1/11 2017
 • Göteborg
  1 november 201701/11 2017
 • Stockholm
  9 maj 201809/5 2018
På denna utbildning lär du dig regler för användning och för samband mellan beskrivning och AMA.
Vi går speciellt igenom nyheter i AMA anläggning.

AMA Anläggning 13 är avsedd att tjäna som ett underlag vid upprättande av tekniska beskrivningar och syftar till att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav på den färdiga produkten och dess delar.
En entreprenör skall förstå beskrivningen för att kunna åstadkomna produktionsresultat av rätt kvalitet.
Observera: I entreprenadavtalet gäller aktuell beskrivning. Där beskrivningen hänvisar till AMA anläggning gäller beskrivningarna i AMA som avtal.

Texter som har publicerats i AMA-nytts beskrivningsdel är inarbetade. Vidare har hänsyn tagits till ny och reviderad standard samt den tekniska utvecklingen. Vägverkets och Banverkets anvisningar är inarbetade. AMA Anläggning 13 kan således användas inom hela anläggningssektorn.

SEK5 600 kr

MER Anläggning 13

Kursnr 2767
1 dag
Nästa innehav 8/6 2018
 • Göteborg
  8 juni 201808/6 2018
 • Stockholm
  11 december 201811/12 2018
Markarbeten är ofta svåra och riskfyllda att bedöma för såväl beställare som entreprenörer. Under åren har regelsystem utvecklats för mätning och ersättningsreglering av markarbeten. Kursen MER Anläggning 13 redogör för innehållet i de nya Mät- och ersättningsreglerna, principerna för deras användning och deras roll i byggsektorns regelverk.

MER Anläggning, är anpassad till AMA Anläggning 13.

SEK5 600 kr

AB 04

Kursnr 6247
1 dag
Nästa innehav 17/10 2017
 • Stockholm
  17 oktober 201717/10 2017
 • Stockholm
  18 april 201818/4 2018
 • Stockholm
  17 oktober 201817/10 2018
Kurs som ger dig kunskap om AB 04s utformning, ansvarsgränser och tolkningsregler samt ändringar från den förra utgåvan. Allmänna bestämmelser AB 04 reglerar förhållandet mellan beställare/köpare och entreprenörer/säljare/leverantörer inom byggnads-, anläggnings- och installationsbranschen. AB 04 är entreprenadbranschens viktigaste och mest grundläggande föreskrift och berör flertalet av entreprenadbranschens aktörer.

SEK5 500 kr

ABT 06

Kursnr 4303
1 dag
Nästa innehav 18/10 2017
 • Stockholm
  18 oktober 201718/10 2017
 • Stockholm
  19 april 201819/4 2018
 • Stockholm
  18 oktober 201818/10 2018
Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader, ABT 06, avseende på byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är ett viktigt standardavtal.
ABT 06 ställer stora krav på beställarens och projektörens/entreprenörens förmåga att formulera förfrågningsunderlag, funktionskrav, tekniska lösningar, anbud och avtalsbekräftelser samt att utvärdera motpartens handlingar. Part som inte känner till, eller endast har ringa kännedom om, ABT 06 riskerar därför projektets ekonomi.
ABT 06 är, tillsammans med AB 04, entreprenadbranschens viktigaste och mest grundläggande föreskrifter och berör flertalet av entreprenadbranschens aktörer.
Entreprenadformen innebär att entreprenören i förhållande till beställaren svarar både för projektering och utförande. Vid totalentreprenad beskriver beställaren genom funktionskrav i förfrågningsunderlaget objektets användbarhet eller egenskaper. Om beställaren föreskriver teknisk lösning svarar beställaren för lösningen och entreprenören projekterar och utför enligt förfrågningsunderlaget.
I ABT 06 har större vikt lagts på kvalitets- och miljöfrågor. ABT 06 bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter mellan parterna.

SEK5 600 kr

AMA AF 12

Kursnr 3409
1 dag
Nästa innehav 12/10 2017
 • Stockholm
  12 oktober 201712/10 2017
 • Stockholm
  12 oktober 201812/10 2018
Utbildningen syftar till att förmedla kunskap om AMA AF 2012 samt dess aktuella råd och anvisningar.

AMA AF är ett förbättrat och tidsanpassat hjälpmedel för upprättande av Administrativa Föreskrifter för byggentreprenader (hus, mark, anläggning, installation). Dessutom är den utformad för att kunna användas både i totalentreprenader och i utförandeentreprenader. AMA AF inkluderar RA-råd och anvisningar som hjälpmedel för upprättande av administrativa föreskrifter.

I AMA AF 2012 är förändringar i AMA-nytts beskrivningsdel inarbetade. Samtidigt har ändringar på grund av nyare lagstiftning tillkommit. Några viktiga nyheter i AMA AF 12:
- nya koder, rubriker och texter om LOU
- nya avsnitt om miljöklassningssystem
- revideringar avseende arbetsmiljösamordning (BAS)
- Revideringar avseende nya PBL och KA
- omflyttning av kapitel för ökad tydlighet

AMA AF är inriktad på kvalitetssäkring, miljö- och kretsloppsarbete samt säkerhet och arbetsmiljö.

AMA AF uppdateras löpande via AMA nytt. Kursen behandlar framöver även väsentliga ändringar av AMA AF.

Pris efter avtal

AMA Hus 14

Kursnr 4257
1 dag
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
AMA Hus uppdateras numera oftare. Från tidigare intervall på 10-15 år uppdateras numera AMA vart 3-4 år.

AMA Hus 14 har införlivat nyheter i AMA Nytt, nya / förnyade standarder och regelverk som påverkar husbyggnad samt uppdateringar kring material och teknik som kan anses ha blivit allmänt vedertagna sedan förra utgåvan.

De tillhörande dokumenten Råd och anvisningar (RA) samt Mät och Ersättningsregler (MER Hus) är väsentliga och uppdateras med samma intervall som AMA HUS.
Fuktfrågor, nya material, vitvaror samt en helt ny del om utsättning och inmätning på grund av teknikutvecklingen. Andra nyheter är rådstexter om hur man tolkar toleranskrav. Många nyheter har tillkommit vad gäller beläggningar och beklädnader inomhus. Inte minst nya material och ny teknik vad gäller kakel, klinker och golv av massivträ, samt nya krav på tätskikt i våtrum. Avsnittet om fästdon har utökats och utvecklats. Här finns nu mer om bland annat val av fästdon och mer om korrosivitet.

SEK11 300 kr

Entreprenadjuridik - mark och anläggningar

Kursnr 2187
2 dagar
Nästa innehav 7/11 2017
 • Stockholm
  7 till 8 november 201707/11 - 08/11 2017
 • Stockholm
  18 till 19 januari 201818/1 - 19/1 2018
 • Göteborg
  5 till 6 april 201805/4 - 06/4 2018
 • Stockholm
  14 till 15 november 201814/11 - 15/11 2018
De aktörer inom mark- och anläggningsbranschen som har goda kunskaper i entreprenadjuridik har lättare att förstå sin motpart, gör färre fel och får därmed bättre ekonomi i sina entreprenader eller materialinköp.

SEK5 600 kr

AMA - översiktskurs

Kursnr 3410
1 dag
Nästa innehav 21/11 2017
 • Stockholm
  21 november 201721/11 2017
 • Stockholm
  18 maj 201818/5 2018
 • Göteborg
  11 oktober 201811/10 2018
AMA är idag det mest använda branschregelverket. Alltifrån bygg och anläggning till elarbeten. Att ha grundläggande kunskaper om detta system är idag ett indirekt krav för dem som är yrkesmässigt verksamma inom branschen.

Denna kurs ger dig verktygen för att förstå AMA-systemets uppbyggnad och hur det används på ett övergripande plan. En mycket viktig kunskap som också förmedlas är de grundläggande regler som utgör fundamentet för AMA.

Erbjudande: Gå 3 betala för 2.
Går ej att kombinera med andra erbjudande.

SEK9 900 kr

AB 04 & ABT 06

Kursnr 6249
2 dagar
Nästa innehav 17/10 2017
 • Stockholm
  17 till 18 oktober 201717/10 - 18/10 2017
 • Stockholm
  18 till 19 april 201818/4 - 19/4 2018
 • Stockholm
  17 till 18 oktober 201817/10 - 18/10 2018
Allmänna Bestämmelser för upphandling och avtal avseende entreprenader - AB 04, reglerar förhållandet mellan beställare och entreprenörer inom branscherna bygg, anläggning och installation. AB 04 är entreprenadområdets viktigaste och mest grundläggande föreskrift och berör flertalet av dess aktörer. Standardavtalet reglerar s.k. utförandeentreprenader, d.v.s. där beställaren har låtit en eller flera konsulter göra projekteringen och entreprenören har fått färdiga handlingar att bygga efter.

Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader - ABT 06, som avser byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är också ett viktigt standardavtal och det reglerar totalentreprenader, d.v.s. där det är entreprenören som ska projektera och utföra arbetet. Vad som utmärker en totalentreprenad är att beställaren sätter upp funktionskrav varefter det åligger entreprenören att ta fram tekniska lösningar, d.v.s. en projektering, som motsvarar ställda funktionskrav.

Kursen ger dig kunskap om utformningen av AB 04 och ABT 06. Vi ser över vilka likheter som finns och vilka stora skillnader som förekommer. Vi går igenom vad som ingår i kontraktsarbeten och vad som utgör ÄTA-arbeten, ansvarsgränser, hinder, ekonomi, besiktningar, tvistelösningar m.m.

SEK5 600 kr

ABK 09 och AF Konsult

Kursnr 2758
1 dag
Nästa innehav 20/4 2018
 • Stockholm
  20 april 201820/4 2018
 • Göteborg
  19 oktober 201819/10 2018
Att upphandla konsulttjänster för olika typer av uppdrag inom byggprocessen kräver god kunskap om avtalsvillkorens innebörd. Det är nödvändigt att parternas rättigheter och skyldigheter tydligt framgår av konsultavtalet, för att samarbete mellan konsult och beställare skall fungera bra. Upphandling av konsulttjänster kräver god kännedom om avtalsrätt och ABK inklusive AF konsult.

Erbjudande: Gå 3 betala för 2.
Går ej att kombinera med andra erbjudande.

SEK12 900 kr

Entreprenadbesiktning

Kursnr 6240
2 dagar
Nästa innehav 18/9 2017
 • Göteborg
  18 till 19 september 201718/9 - 19/9 2017
 • Stockholm
  4 till 5 december 201704/12 - 05/12 2017
 • Göteborg
  14 till 15 februari 201814/2 - 15/2 2018
 • Stockholm
  4 till 5 april 201804/4 - 05/4 2018
Se fler datum
Lär dig regelverket för entreprenadbesiktning och erhåll värdefulla kunskaper med denna utbildning.

I kursen går vi igenom de väsentliga delarna i besiktningsprocessen, besiktningsjuridik, bestämmelser om besiktning i AB/ABT, begreppsbestämmelser och allt annat för att du ska ha goda förutsättningar till att gå vidare med möjlighet till certifiering.

Pris efter avtal

Entreprenadjuridikens standardavtal

Kursnr 6242
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Inom bygg- , anläggning- och installationsområdet används flera standardavtal. Avtalen bygger på samma principer och har likartad struktur. Denna kurs presenterar principerna i entreprenadjuridikens standardavtal, redogör för rekommenderade användningsområden samt förmedlar praktiska erfarenheter.

Avgiftsfritt

Juridik för byggledare och besiktningsmän

Kursnr 3405
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Utbildningen ger dig kunskap om hur kontroll och besiktning bör utföras - såväl praktiskt som entreprenadrättsligt. Tyngdpunkten ligger på projektledning, beställarens och entreprenörens kvalitetssäkring samt besiktning och avlämnande.
Rätt genomförd kontroll borgar för en, i stort sett, friktionsfri byggnation eller installation och ett bra slutresultat. Besiktningen av en entreprenad eller installation avslutar parternas åtaganden. Besiktningsmannen har ett stort ansvar när han bedömer om kontraktshandlingarna har följts och om entreprenaden eller installationen kan godkännas.

Pris efter avtal

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner i entreprenader

Kursnr 2771
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Kurs som ger dig ökad kunskap och färdigheter i att upprätta kvalitets, miljö och arbetsmiljöplaner för entreprenader. Kvalitets- och miljöstyrning har blivit en självklarhet vid entreprenad- och konsultupphandling. Nyheterna i AB 04/ABT 06 bekräftar påståendet. För att uppnå de mål som ställs i branschen krävs miljö- och kvalitetsplaner samt arbetsmiljöplaner.
Entreprenören/konsulten måste i sin tur kunna föra ansvaret vidare till bl a underleverantörer.
I AB 04/ABT 06 föreskrivs bland annat att entreprenören skall, sedan avtalet ingåtts, upprätta kvalitetsplan och miljöplan för entreprenaden och därvid inarbeta kvalitets- och miljöåtgärder som beställare föreskrivit i förfrågningsformuläret - om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna. Innan arbetet påbörjas skall entreprenören överlämna dessa planer till beställaren för granskning och godkännanden.
Många beställare börjar ställa krav på miljöplaner utifrån krav som är framtagna av vägverket och storstadskommuner. Vidare har miljöstyrningsrådet arbetat fram kriterier för kvalificering av leverantörer och checklista för miljöplaner. Förmågan att ta fram miljöplaner enligt checklistan kommer att bli väsentlig för många aktörer.

Pris efter avtal

Offentlig upphandling - Nya upphandlingsregler inom byggsektorn

Kursnr 2754
1 dag
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Den 1 januari 2008 trädde nya lagen om offentlig upphandling (LOU - även kallad den klassiska lagen) i kraft. Här ges du möjlighet att ta del av alla nyheter samt att uppgradera befintlig kunskap! Lagen bygger i huvudsak på EG-direktivet om offentlig upphandling. Den nya lagen har, tillsammans med lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF - även kallad försörjningslagen), ersatt den gamla lagen om offentlig upphandling.