Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
entreprenadjuridik mark anläggning

Entreprenadjuridik - mark och anläggningar

De aktörer inom mark- och anläggningsbranschen som har goda kunskaper i entreprenadjuridik har lättare att förstå sin motpart, gör färre fel och får därmed bättre ekonomi i sina entreprenader eller materialinköp.

Deltagare

Kursen vänder sig till mark-, väg- och anläggningsentreprenörer, projektörer, beställare, byggherrar, kontrollanter, besiktningsmän m fl.

Förkunskaper

Erfarenheter från mark och anläggningsarbeten.

Syfte

Med denna kurs får Du insikt i, och kännedom om, de lagar, regler, bestämmelser och praxis som gäller under hela byggprocessen. Speciell tyngd läggs på entreprenadjuridikens tillämpning inom mark-, väg- och anläggningsbyggandet - med utgångspunkt från de särskilda handlingarna för dessa entreprenader.
Du får givande utbyte med andra anläggningsbyggare

Innehåll

- Entreprenadformer ur juridisk synpunkt
- Ersättningsformer
- Förfrågningshandlingarna. AMA AF
- Kort genomgång av AB 04, ABT 06, AB-U 07, ABM 07, MER Anläggning 13
- Upphandlingsregler, bl a "Lag om offentlig upphandling"
- Reservationer
- Tolkningsregler
- Ansvarsgränser
- Utdrag ur miljöbalken "Miljöskadelagen"
- Preskriptionstider
- Kontroll och besiktning
- Grupparbeten
- Frågor och diskussion

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta