Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning

Lär dig regelverket för entreprenadbesiktning och erhåll värdefulla kunskaper med denna utbildning.

I kursen går vi igenom de väsentliga delarna i besiktningsprocessen, besiktningsjuridik, bestämmelser om besiktning i AB/ABT, begreppsbestämmelser och allt annat för att du ska ha goda förutsättningar till att gå vidare med möjlighet till certifiering.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är beställare, förvaltare, besiktningsman, bygg- och installationsentreprenör, kontrollansvarig (KA) och för alla som besiktigar entreprenader i hus, mark, anläggnings- och installationssektorn. Utbildningen är också lämplig för projektledare, byggprojektledare, installationsbesiktningsmän, biträdande besiktningsmän samt inköpare och planerare.

Förkunskaper

Erfarenhet från entreprenader och fastighetsförvaltning.
Erfarenhet från arbete inom ”byggadministration”.

Syfte

Efter genomgången kurs har du lärt dig de väsentliga delarna i besiktningsmannens arbete och kan tillämpa detta i praktiken. Eftersom kursen också går igenom konsumenttjänstlagen så får du också kunskap om besiktning av konsumententreprenader. Målet är att du efter genomgången kurs ska ha erforderliga kunskaper för att bli godkänd på provet till certifierad besiktningsman. För att bli certifierad krävs förutom kursen även styrkt yrkeserfarenhet.

Innehåll

 • Varför besiktning? (Allmän hållen genomgång om slutskede av en entreprenad samt en del om förvaltning/skötsel/drift av anläggningen.)
 • Besiktningsman och biträdande besiktningsmän – och vem får genomföra en besiktning? (Genomgång AB kap.7)
 • Besiktningsman. Godkänd besiktningsman, certifierad besiktningsman samt certifieringsinstitut
 • Vilka olika typer av besiktningar finns det? (Genomgång i AB av skillnader på förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, fortsatt slutbesiktning, etc.)
 • Vilka lagar och överenskommelser styr besiktningarna? (Förevisning av Hus-AMA, Mark-AMA, VVS-AMA, BBR, AB och ABT kapitel 7)
 • Godkännande. Godkänd slutbesiktning, fortsatt slutbesiktning och avbruten besiktning.Vad är skillnaderna och när praktiseras dessa?
 • Vad händer när en entreprenad godkänns rent formellt med försäkringar, ansvar, garantier, m.m.?
 • Vilka handlingar behövs som underlag vid besiktning?
 • ABS-Konsumenttjänstlagen
 • Entreprenadformer. Skillnader vid besiktning av utförandeentreprenader och totalentreprenader
 • Besiktningsprocessen
 • Planering
 • Genomförande
 • Utlåtande
 • Besiktningsjuridik- Bestämmelser om besiktning i AB/ABT
 • Begreppsbestämningar
 • Tillämpning- exempel

Övrigt

Kursledarna i denna utbildning är verksamma besiktningsmän och har en lång erfarenhet från byggbranschens olika skeden, både administrativt och praktiskt.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta