Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
energisamordning

Energisamordning

Det ställs allt högre krav på byggnader vad gäller energianvändning. Nya hårdare krav ökar också behovet av energikunnande i byggprojekten. I dagsläget finns stora kunskapsluckor i alla led, påverka  byggnadens energianvändning. Tanken är att energisamordnaren skall verka för att rätt frågor utreds vid rätt tidpunkt.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i energisamordning och de ämnen som ligger närmast. Genom att grundläggande titta på de olika krav som finns och hur man praktiskt kan gå till väga skall du efter genomförd kurs kunna använda dina kunskaper för att exempelvis arbeta som energisamordnare eller kunna sätta krav för energisamordnare.

Förkunskaper

Deltagare skall ha grundläggande kunskap om byggbranschen i stor och installationsbranschen i synnerhet.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i energisamordning och de ämnen som ligger närmast. Genom att grundläggande titta på de olika krav som finns och hur man praktiskt kan gå till väga skall du efter genomförd kurs kunna använda dina kunskaper för att exempelvis arbeta som energisamordnare eller kunna sätta krav för energisamordnare.

Innehåll

- Krav på energisamordning
- Energisamordnarens arbetsuppgifter
- Praktisk energisamordning

Övrigt

Kursen syftar till att öka din kunskap om energisamordning och ge en fördjupad insikt i energisamordnarrollen. Kursen avslutas med redovisandet av en gruppuppgift.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta