Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
energiexpert

Energiexpert - Omcertifiering - förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL

Den här utbildningen är för dig som skall söka omcertifiering, s.k. förenklad kunskapsprövning till energiexpert nivå N eller K och sakkunnig inom energi enligt PBL, plan- och bygglagen. Du lär dig de aktuella EU direktiv, lagar och förordningar samt de allmänna råd och föreskrifter som Boverket har upprättat.

I Sverige har Boverket gett ut föreskrifter och allmänna råd om energideklaration av byggnader samt om certifiering av energiexperter. Dokumenten finns tillgängliga på Boverkets hemsida www.boverket.se.
Se vilka krav som ställs på en energiexpert och sakkunnig inom energi vad som avser:

- Allmän teknisk kunskap
- Erfarenhet av praktiskt arbete
- Lämplighet för uppgiften
- Särskild kompetens för olika behörighetsklasser

Vi rekommenderar alla intresserade att noga ta del av kravställningen för att underlätta certifieringen.

Observera att dag 2 (provdag) endast är halvdag (kl. 9 till 13)

För mer information, kontakta Teknologisk Instituts kundservice, E-post: info@tiutbildning.se,
Telefon 031-350 55 00

Deltagare

Personer som avser att omcertifiera sig som Energiexpert s.k. förenklad kunskapsprövning nivå N eller K och sakkunnig energi enligt plan- och bygglagen.

Förkunskaper

Certifierad Energiexpert nivå N eller K.

Syfte

Utbildningens syfte är att förbereda kursdeltagarna inför det skriftliga omcertifieringsprovet s.k. förenklad kunskapsprövning nivå N eller K.

Innehåll

EU direktiv
Lagar och förordningar
Boverkets allmänna råd och föreskrifter
Genomgång av kunskapskrav
Information om certifiering, ackreditering
Skriftligt kunskapsprov genomförs direkt efter kursen, dag 2.
Kursen är förlagd under en dag samt en halv provdag, dag 2.

Skriftligt prov:
Certifieringsorganen tar ut en avgift för att tillhandahålla och rätta prov.

2017 års avgift för att ansöka som energiexpert är 6400 kr exkl. moms, varav 2500 kr är kostnad för själva provet.

Övrigt

Nyttiga länkar:
Boverket
SCB

I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta