Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
elteknik vvs

Elteknik för VVS-tekniker

I det dagliga arbetet som VVS-tekniker skulle ibland en bättre kunskap om el som ingår i VVS-området underlätta arbetet. En kunskap som möjliggör att du kan klara enklare underhåll och felsökning i ditt arbete.  Efter denna kurs ska du ha kunskaper för att kunna utföra enklare elektrisk felsökning och åtgärda enklare fel i VVS-installationer och utrustningar. Du ska även känna till vad man får och inte får göra i elanläggningar utan el-behörighet och förstå faran med den elektriska strömmen. För att du ska få ett stort utbyte av kursen innehåller den många praktiska tillämpningar och övningar.

Deltagare

VVS-tekniker och montörer som behöver ha kunskap om elanläggningar och utrustningar inom VVS-området.

Förkunskaper

Yrkesutbildning och yrkeserfarenhet från VVS-området. Någon kännedom om elinstallationers uppbyggnad och funktion i VVS-anläggningar.

Syfte

Efter denna kurs ska du ha kunskaper för att kunna utföra enklare elektrisk felsökning och åtgärda enklare fel i VVS-installationer och utrustningar samt känna till gällande regler för elarbeten och elfaran.

Innehåll

Ellära, elektriska grundbegrepp. Genomgång av de fem storheterna spänning, ström, resistans, effekt och energi.
Växelström, trefassystemet, trefaseffekt och trefasenergi.
Manöver- och skyddsapparater, kontaktorer, säkringar, överlastskydd, motorskyddsbrytare, säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare. Givare.
Elektriska enfas- och trefasmotorers uppbyggnad och funktion samt varvtalsreglering. In- och urkoppling, kontrollmätning och felsökning.
Elscheman och symboler. Att läsa och förstå elscheman. Referensbeteckningar. Uttagsbeteckningar. Förbindningsscheman och förbindningstabeller. Märkning.
Felsökning, felsökningsmetodik och elektrisk mätteknik.
Praktisk träning i felsökning med felsökningstränare.
Exempel på vanligt förekommande scheman för olika VVS-installationer
Orientering om det gällande regelverket inom elområdet, ellagen,
elförordningar, elföreskrifter m.m.
Bestämmelser för elinstallationer i olika utrymmen. Skyddsklasser.
Föreskrifter om elanläggningens skötsel. Normala driftåtgärder.
Elströmmens påverkan på människokroppen, säkerhetsåtgärder för personskydd och brand.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta