Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
elansvar och delegering

Elansvar och delegering

Vad innebär det att vara elansvarig? Vilka arbetsuppgifter ingår? Vad ingår i ansvaret? Hur skall internkontrollen se ut och hur skall omfattningen bestämmas?

Denna utbildning ger dig förutsättningarna för att kunna upprätta delegeringar inom elområdet på ett riktigt sätt så att maximal elsäkerhet uppnås. Du får också lära dig hur internkontrollen skall se ut och vilken omfattning den bör ha.
Vi behandlar ansvarsfrågor arbetsmiljölagen och generella krav i föreskrifter från Arbetsmiljöverket och de mer detaljerade krav som finns i de gällande starkströmsföreskrifterna och elinstallatörsförordningen. Vidare tar vi upp de delegeringsprinciper och krav som ställs för att en delegering skall vara giltig, liksom utformningen av delegeringar.

Kursen ger praktiska exempel på utformning och ger möjligheter till att få svar på egna frågor.

Deltagare

Denna kurs vänder sig till dig som ansvarar för elanläggningar och elutrustningar eller har arbetsgivaransvar.

Förkunskaper

Yrkeserfarenhet och kännedom om hur den egna organisationen är uppbygd. Inga särskilda kunskaper inom elteknik krävs.

Syfte

Kursen ger kunskaper om det ansvar som åligger elanläggningens innehavare samt de regler och principer som gäller för delegering.

Innehåll

 • Arbetsmiljölagen - AFS 2001:1, Systematisk arbetsmiljöarbete.
 • Elansvarets indelning och omfattning
 • Skötselföreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1
 • Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 med tillägg 2010:1
 • Delegeringsprinciper, exempel på delegering
 • Innehavarens och arbetsgivarens ansvar
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta