Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
drift och underhåll fjärrvärmeledningar

Drift och underhåll av fjärrvärmeledningar

Sveriges fjärrvärmenät består idag av mer än 23 000 km förlagda fjärrvärmeledningar.
Äldre ledningssystem kräver kontinuerligt underhåll och tillsyn samt planering för reinvestering.

Driftpersonalen som utför arbetet måste ha god kunskap om olika vanliga fel hos respektive ledningstyper för att i tid kunna vidta rätt underhållsåtgärder och undvika driftavbrott. De behöver även ha god kännedom om nätets uppbyggnad, kapacitet, vanliga fel hos respektive ledningstyp, kontrollrutiner och inte minst skyddsföreskrifter och arbetsmiljöfrågor.

Med tilltagande ålder på ledningsnätet får beredskapsfrågor allt större betydelse.

Deltagare

Drift- och underhållspersonal samt för dig som arbetar med drift, tillsyn och underhåll av distributionssystem för fjärrvärme och fri- och fjärrkylssystem. Kursen passar också för personer som ansvarar för drift av fjärrvärmeledningssystem.

Förkunskaper

Viss erfarenhet av drift- och underhållsfrågor på fjärrvärmenät.

Syfte

Att ge god kunskap om olika vanliga fel hos respektive ledningstyper för att i tid kunna vidta rätt underhållsåtgärder och undvika driftavbrott. Kännedom om nätets uppbyggnad, kapacitet, vanliga fel hos respektive ledningstyp, kontrollrutiner och inte minst skyddsföreskrifter, samt arbets- och miljöfrågor.

Innehåll

 • Fjärrvärmesystemets samt fri- och fjärrkylssystemets uppbyggnad
 • Distributionsplanering enligt underhållshandboken 2015
 • Översiktlig projekteringsinsikt
 • Nätutläggningsplanering och tidigare ledningsuppbyggnad, nuvarande uppbyggnad av ledningsnät
 • Nyanläggning, reparation och ombyggnad, underlag till reinvesteringar enligt ny Läggningsanvisning D:211
 • Drift, underhåll och nätövervakning
 • Arbetsmiljö
 • Riskanalys och beredskap
 • Service och kundvård
 • Samarbetsavtal
 • Larmsystem och läcksökning
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta