Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Dimensionering, VVS

Här hittar du våra utbildningar inom dimensionering.

Här finns kurser som ger dig kunskaper inom följande områden:
Luftbehandlingsinstallationer, värmeinstallationer, vatten- och avloppsinstallationer samt kursen Säker Vatteninstallation.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK23 000 kr

Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer

Kursnr 9130
7 dagar
Nästa innehav 28/8 2017
 • Göteborg
  28 aug till 29 sep 201728/8 - 29/9 2017
 • Stockholm
  6 sep till 6 okt 201706/9 - 06/10 2017
 • Stockholm
  30 jan till 2 mars 201830/1 - 02/3 2018
 • Göteborg
  6 mars till 6 apr 201806/3 - 06/4 2018
Se fler datum
Uppdaterad

Utbildningen Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer ger dig kunskap att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. Kursen belyser hur viktiga VVS-installationerna är för byggnadens klimatsystem.

En förutsättning för att få ett bra inneklimat till rimliga kostnader är att installationerna är riktigt dimensionerade och integrerade med byggnaden i övrigt. Det skapar en bra grund för rationellt byggande och förvaltning.

SEK15 000 kr

Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer

Kursnr 9132
4 dagar
Nästa innehav 20/11 2017
 • Göteborg
  20 nov till 8 dec 201720/11 - 08/12 2017
 • Stockholm
  2 till 18 maj 201802/5 - 18/5 2018
 • Göteborg
  20 nov till 7 dec 201820/11 - 07/12 2018
Utbildningen Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer ger dig kunskap att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. Kursen belyser hur viktiga VVS-installationerna är för byggnadens klimatsystem.
En förutsättning för att få ett bra inneklimat till rimliga kostnader är att installationerna är riktigt dimensionerade och integrerade med byggnaden i övrigt. Det skapar en bra grund för rationellt byggande och förvaltning.

SEK23 000 kr

Dimensionering av värmeinstallationer

Kursnr 9131
7 dagar
Nästa innehav 23/10 2017
 • Göteborg
  23 okt till 24 nov 201723/10 - 24/11 2017
 • Stockholm
  3 apr till 11 maj 201803/4 - 11/5 2018
 • Göteborg
  23 okt till 23 nov 201823/10 - 23/11 2018
Utbildningen Dimensionering av värmeinstallationer ger dig kunskap att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. Kursen belyser hur viktiga VVS-installationerna är för byggnadens klimatsystem.
En förutsättning för att få ett bra inneklimat till rimliga kostnader är att installationerna är riktigt dimensionerade och integrerade med byggnaden i övrigt. Det skapar en bra grund för rationellt byggande och förvaltning.

SEK3 800 kr

Säker Vatteninstallation

Kursnr 9170
1 dag
Nästa innehav 26/9 2017
 • Stockholm
  26 september 201726/9 2017
 • Göteborg
  6 oktober 201706/10 2017
 • Stockholm
  16 november 201716/11 2017
 • Stockholm
  9 februari 201809/2 2018
Se fler datum
Branschregler Säker Vatteninstallation 2011:1 gäller från den 1 januari 2011. Branschreglerna ska säkerställa installationens kvalitet och förebygga person- och egendomsskador. Branschreglerna är ett kvalitetssystem som är framtaget av VVS-företag tillsammans med myndigheter, försäkringsbolag och tillverkare av VVS-produkter för att minska risken för vattenskador, legionellatillväxt, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på VVS-företag, arbetsutförande och på att VVS-produkter installeras rätt. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och obligatorisk utbildning av VVS-montörer och arbetsledande personal.

VVS-installationer som är utförda enligt branschregler Säker Vatteninstallation uppfyller kraven i Boverkets byggregler (BBR) och är anpassade till GVK:s branschregler för tätskikt i våtrum (Säkra Våtrum) och byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV).

Försäkringsbolagen ställer krav på att VVS-installationerna är utförda enligt de branschregler som gällde vid installationstillfället för att försäkringen ska gälla fullt ut. Detta gäller såväl vid nybyggnad som vid ombyggnad och reparation. En VVS-installation utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation är att betrakta som ett fackmässigt utförande.
Efter godkänt prov får du som är VVS-montör eller arbetsledare branschlegitimation för Säker Vatteninstallation. Branschlegitimationen gäller därefter i fem år.

Villkor för att få branschlegitimationen är att företaget är auktoriserat och har undertecknat en avsiktsförklaring där man förbinder sig att följa branschreglerna, samt att företaget har en ansvarsförsäkring på minst 10 miljoner kronor. Minst en person anställd i företaget har kunskap i gällande normer och regler. Samtliga VVS-montörer och arbetsledande personal som arbetar med vatten-, spillvatten- och värmeinstallationer ska ha egen branschlegitimation.