Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Dim VA-ledningar

Dimensionering av VA-ledningar

Denna kurs behandlar dimensionering och utformning av vatten-, spillvatten- och dagvattensystem. Både konventionella och alternativa tekniska lösningar för VA-anläggningar, baserade på bl a de uppdaterade normerna i VAV P 83 och P 90, behandlas såväl vid nyproduktion som vid ändring i befintliga system. Utbildningen är lämplig för dig som har gymnasieingenjörsutbildning eller motsvarande, alternativt har minst 2-3 års praktisk erfarenhet av projekteringsarbete.

I kursen går vi igenom dimensionering av VA-system, gällande såväl spillvatten och dricksvatten som dagvatten. Uppdaterade dimensioneringsregler finner vi i P 110, som ersätter P 90. Utöver dimensioneringskriterier lär du dig också vad som gäller för dagvattenhantering i ett förändrat klimat – såväl vad gäller val av dagvattensystem som hur omgivningen påverkar och påverkas. Vi tar också upp hur man kan arbeta med dagvattenfrågan i planprocessen med fokus på öppna dagvattenlösningar.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som har gymnasieingenjörsutbildning eller motsvarande, alternativt minst 2-3 års praktisk erfarenhet av projekteringsarbete.

Förkunskaper

Gymnasieingenjörsutbildning eller motsvarande, alternativt har minst 2-3 års praktisk erfarenhet av projekteringsarbete och erfarenhet från branschen

Syfte

Målet är att ge dig insikt och kunskap i dimensionering och utformning av vatten, spillvatten och dagvattensystem - samt att ge en förståelse för hur ett förändrat klimat påverkar och hur man kan utforma långsiktigt hållbara dagvattensystem.

Innehåll

- Dimensionering av vatten och spillvatten
- Dimensionering av ny pumpstation
- Hur fungerar våra nuvarande system
- Erfarenhetsåterblick

Dagvatten:
- Dimensioneringsförutsättningar
- Dimensionering av dagvattenledningar
- Dimensionering av dagvattendamm
- Rening av i dagvatten
- Dagvatten i planprocessen
- Öppna dagvattensystem

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta