Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
miljösamordnaren

Den nya miljösamordnaren

Utbildningen Den nya miljösamordnaren vänder sig till dig som har, eller kommer att få, ansvar för miljöfrågor inom såväl offentlig som privat sektor.Kursen skall stödja, stötta och stimulera miljösamordnaren att driva miljöfrågorna framåt i sin verksamhet.
Kursen skall ge aktuell kompletterande kunskap. Utbyte mellan miljösamordnare.
Miljöarbetet är komplext och berör flera funktioner i företaget. Organisationen måste vara tydlig och engagerad. För ett framgångsrikt miljöarbete måste miljöprestanda och miljömål kunna mätas och kommuniceras på olika nivåer. Utan hierarkisk makt, men med miljökunskap och kommunikativa samt organisatoriska färdigheter, blir miljösamordnaren en mycket stor tillgång för företaget.

Deltagare

Du kan vara miljösamordnare/-chef, kvalitetschef, produktionsansvarig och önskar en genomgång/uppdatering av ledningssystem, miljöfrågor, regelsystemen samt verktyg i förbättringsprocessen.

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet av miljöarbete.

Syfte

Kursen skall stödja, stötta och stimulera miljösamordnaren att driva miljöfrågorna framåt i sin verksamhet.
Kursen skall ge aktuell kompletterande kunskap.
Utbyte mellan miljösamordnare.

Innehåll

Miljöfrågor och miljöaspekter
- Igår, idag och i morgon
- Miljömål och miljöhot
- Styrmedel
- Hur berörs Ni?

Intressenter, positionering av företagets miljöarbete
- Omvärldsanalys
- Produkters miljöinformation
  - Marknadsföringslagen
- Miljökommunikation
- Miljösamordnarens roll i organisationen. Tips!


Praktiska miljörätt, miljörättens uppbyggnad
- Miljöbalkens struktur
- Översikt lagar, förordningar och föreskrifter
- Allmänna regler, MB kap 1-8
- Särskilda regler, MB kap 9-12
- Kemiska produkter, avfall och producentansvar, tillsyn, straffbestämmelser och miljösanktionsavgifter, angränsande lagstiftning
- Deltagarnas frågeställningar


-Miljöledningssystem enl ISO 14001:2004 och/eller nya EMAS. Krav, uppbyggnad och funktion.
- Kopplingen till obligatorisk egenkontroll
- Röda trådar i gröna system
- Miljöprestandaindikatorer - att mäta, utvärdera och förbättra miljöprestanda och sätta mål
- Angränsande ledningssystem: arbetsmiljö, kvalitet
- Miljöredovisningar/hållbarhetsredovisningar
- Deltagarnas frågeställningar och exempel

Miljösamordnarens roll

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta