Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Kurs Datasökning - kemiska ämnen

Datasökning - kemiska ämnen

Över 100 000 ämnen används kommersiellt och endast 3 000 är klassificerade av EU. För alla ämnen som inte EU har klassificerat  måste leverantören söka fakta och värdera uppgifterna för att kunna beskriva arten och graden av ämnets farliga egenskaper. Krav på utredning finns i KIFS och skärps genom REACH.- Leverantören skall ha en dokumenterad utredningsöversikt för varje produkt. Kemikalieinspektionen har givit ut allmänna råd om hur utredningsöversikten kan utformas.- Användaren är skyldig att ha kunskap om de kemiska produkternas farliga egenskaper för att göra ett korrekt val av produkter och riskbedömning av hanteringen. De uppgifter som förekommer i säkerhetsdatabladen är inte alltid tillräckligt underlag för bedömning av riskerna. Detta har prövats av Högsta Domstolen.

Syfte

Du lär dig att hitta och värdera data om kemiska ämnen för att kunna klassificera och riskvärdera kemiska produkter som innehåller icke EU-klassade ämnen. Du lär dig bedöma uppgifternas relevans och kvalitet i övrigt så att en korrekt klassificering och riskbedömning kan göras.

Detta lär dig bedöma uppgifternas relevans och kvalitet i övrigt så att en korrekt klassificering och riskbedömning kan göras.

Innehåll

- Hälso- och miljödata. Krav på olika aktörer.
- Genomgång av: Problemställning - strategi - sökning - utvärdering.
- Testresultat. Vilka tester är relevanta för ändamålet.
- Hälso- och miljöutredning. Utredningsöversikt.
- Riskanalys. Korta sökuppgifter.
- Sökstrategier. Fakta- och referensdatabaser. Övning.
- Datakällor - typer, tillgänglighet och tillförlitlighet.
- Problembaserade övningar med sökning i kostnadsfria databaser på internet. Diskussion och genomgång.
- Relevans och hållbarhet samt brist på data.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta