Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Kursbild centralgasanläggningar för medicinska gaser 1 6141

Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning

Denna kurs ger dig goda kunskaper om systemets uppbyggnad och funktion för att sköta drift och tillsyn av sjukhusets centralgasanläggning. Det är också nödvändigt att känna till vilka regler som gäller och vilket ansvar man har.

Grundutbildningen ger de teoretiska kunskaper som krävs för att på ett säkert sätt arbeta med medicinska centralgasanläggningar och behandlar gassystemets uppbyggnad, från tömningscentral till vårdrum, årlig driftkontroll, ansvarsförhållanden, besiktningskrav, myndigheters krav/rekommendationer.

Kursen följer riktlinjerna i SIS Handbok 370. Kursen är kompletterad med nya avsnitt om dimensionering, riskbedömning och övervakningsteknik.
Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Godkänt resultat leder till ett kompetensbevis som efterfrågas av anläggningsägarna.

Deltagare

Gasföreståndare, maskinchefer, driftingenjörer, medicintekniker och övrig teknisk personal inom sjukhuset. Kursen är även lämplig för konsulter och entreprenörer.

Förkunskaper

Inga direkta. Allmän teknisk kunskap.

Syfte

Utbildningen ger deltagarna kunskaper om utförande, drift, skötsel och kontroll av centralgasanläggning för medicinska gaser.

Innehåll

- Medicinska gaser - gasblandningar, anestesigasmiljö, standards mm
- Systemuppbyggnad
- Ansvar/Besiktning- anvarsfördelning, besiktningskrav
- SIS Handbok 370- status och tillämpning
- Studiebesök på sjukhus. Styrkor och svagheter.
- Gasinstallationer - utförande och funktion
- Dimensionering
- Beräkning av disponibel gasmängd
- Kompressoranläggningar
- Genomgång av centralgasanläggning på sjukhus
- Årlig driftkontroll
- Arbetsmiljöverkets bestämmelser, tryckkärl
- Riskanalys av medicinsk gasanläggning
- Övervakningsteknik
- Socialstyrelsens roll. Kvalitets/ansvarsfrågor, säkerhet, läkemedelsstandard
- Prov

Genomgången grundutbildning med godkänt provresultat är ett branschkrav för dig som skall vara ansvarig för medicinska gasanläggningar inom sjukvård, etc. Samma krav ställs på leverantörer av olika tjänster inom området.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta