Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
centralgas projektörer

Centralgasanläggningar för medicinska gaser - Fortsättningsutbildn. för projektörer

För dig som vill fördjupa kunskaperna kring medicinska centralgasanläggningar och som ingår i projekt eller organisation som projektleder, planerar, konstruerar, kontrollerar och utför entreprenadbesiktningar av anläggningar för medicinska centralgaser.

Kunskaperna inom området är nödvändiga för att kunna delta i en projektprocess där medicinska gaser ingår som teknikområde. Regeltolkning, riskbedömning, myndighetskrav, planering, dimensioner och framtagande av försörjningsstrategier är områden som tas upp i kursen.

Deltagare

Projektörer, konstruktörer, projektledare, planerare och övriga som behöver bygga på sina kunskaper om medicinska gasanläggningars uppbyggnad med säkerhet och tillgänglighet.

Förkunskaper

Grundkursen i medicinska centralgasanläggningar kursnr (6141) eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Utbildningen skall ge kunskaper att  planera och genomföra projekt med medicinska centralgasanläggningar. Fördjupade kunskaper avseende gällande  europeiskt regelverk SSEN 7396-1:2007 och nationella regler SIS HB370 utgåva 2 med avseende krav vid uppförande av nya och utbyggnad av befintliga anläggningar. Insikt i anläggningskrav från projektstart till färdig driftsatt och godkänd anläggning.

Innehåll

- Medicinska gaser - gasblandningar, anestesimiljö och standards
- Kvalitet och säkerhet
- Status och tillämpning av SIS HB370
- Status och tillämpning av SSEN 7396-1:2007
- Projektledningsmetodik
- Projektering
- Systemidé. Olika lösningar för säker försörjning av gas. Styrkor & svagheter.
- Dimensionering och konstruktion av system och systemkomponenter
- Materialval, produkter och material
- Övervakningssystem för medicinska gasanläggningar
- Provningar
- Dokumentationskrav
- Säkerhetsdokument från anläggningsägarna
- Kvalitets och ledningssystem
- Egenkontroll enligt. SOSFS 2005:12
- Riskutredning
- Ansvarsfördelning
- Entreprenadbesiktning och säkerhetsbesiktning
- Studiebesök med praktisk genomgång av sjukhusinstallationer
- Sammanfattning med diskussion

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta