Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
byggteknik förvaltning

Byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor

Kursen ger deltagarna en bred kunskap i byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor. Vi tar upp grundläggande samband för en god innemiljö med inriktning mot samverkan mellan byggnad och installationer t ex buller, fuktsäkerhet, termisk komfort, ljus etc. 
Vi studerar kraven i regelverk som BBR, AFS, MB etc och reflekterar över vad dessa innebär.

Kursen tar vidare upp byggteknik både utvändigt som grundläggning, markarbeten samt tillgänglighet och invändigt som grundkonstruktioner, fuktsäkerhet, ytterväggar, innerväggar, pelare, bjälklag, våtrum, golvvärme, fönster och takkonstruktioner.

Deltagare

Fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer, fastighetstekniker, elektriker, konstruktörer och underhållspersonal med flera med behov av kunskaper i byggteknik.

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet av fastighetsförvaltning.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna en bred kunskap i byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor.

Innehåll

Grundläggande funktionskrav på en byggnad
- Grundläggande samband för en god innemiljö med inriktning mot samverkan mellan byggnad och installationer
- Kravens utformning i regelverk, BBR, AFS, MB etc. Avslutas med grupparbete
- Avfallshantering i byggnad, farligt avfall

 Byggnad utvändigt
- Övergripande om tillgänglighet till byggnad och tomters utformning
- Grundläggning och markarbeten

Byggnad invändigt
- Grundkonstruktioner
- Ytterväggar och innerväggar. Grupparbete
- Pelare, balkar och bjälklag - lastupptagning
- Golvvärme
- Våtrum
- Fönster, Grupparbete
- Takkonstruktioner
- Inredning

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta