Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Byggprojektledning 1

Byggprojektledning

Denna kurs ger grunderna till effektiv projektledning för byggbranschens aktörer. Vilka insikter krävs för att få verksamheten att fungera optimalt? Dagens verksamhet ställer stora kunskaps- och kompetenskrav på byggprojektledarna. Detta gäller såväl tekniskt som i ekonomiskt och juridiskt avseende. Denna kurs ger dig grunderna för effektiv projektledning av bygg- och fastighetsprojekt!

Deltagare

Projektledare och blivande projektledare i byggsektorn. Konsulter, byggledare, entreprenörer samt byggherrar i privat och offentlig verksamhet m fl.

Förkunskaper

Erfarenhet från bygg/anläggningsprojekt.

Syfte

Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande förutsättningar att leda sin projektorganisation med avseende på målstyrning, projekthandläggning, upphandling, juridiska frågeställningar samt kontroll- och kvalitetsarbete.

Innehåll

- Projektorganisation
- Projektledarrollen
- Målformulering av ett byggprojekt
- Målstyrning av ett byggprojekt
- Styrning av kvalitet, miljö och arbetsmiljö
- Projektering
- Riskhantering
- Upphandling
- Produktionsskedet
- Tidplanering reglerad i AB 04, ABT06 och ABK 09
- Arbetsrätt - översikt
- Avtalsfrågor
- Plan- och bygglovsfrågor
- Fastighetsrätt
- Projektekonomi
- Projektets avlämnande
- Juridiska frågor och normer för en byggprojektledare
   - Regler för upphandling med upphandlingsformer
   - Upphandling av konsulter/projektörer - ABK 09
   - Upphandling av entreprenörer AB 04/ABT 06
   - Upphandling, styrning och uppföljning av aktiviteter

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta