Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Byggledning

Är du byggledare måste du vara helt säker på att ha rätt kunskaper. Vi erbjuder grundkurser som: Byggarbetsmiljösamordnare grundkurs P och U och fortsättningskurser P eller fortsättning U.

Inom Byggprojektledning får du grunderna för att på ett effektivt sätt bedriva bygg- och fastighetsprojekt.

Idag kan upp till 60 % av den totala byggkostnaden utgöras av installationstekniska system. Säkerställ att du har rätt kunskaper för att hålla kostnaderna nere. Med kursen Installationssamordning ger du dig de bästa förutsättningarna för att klara detta.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK15 000 kr

Byggprojektledning

Kursnr 2759
3 dagar
Nästa innehav 9/10 2017
 • Göteborg
  9 till 11 oktober 201709/10 - 11/10 2017
 • Stockholm
  29 nov till 1 dec 201729/11 - 01/12 2017
 • Göteborg
  31 jan till 2 feb 201831/1 - 02/2 2018
 • Stockholm
  21 till 23 mars 201821/3 - 23/3 2018
Se fler datum
Denna kurs ger grunderna till effektiv projektledning för byggbranschens aktörer. Vilka insikter krävs för att få verksamheten att fungera optimalt? Dagens verksamhet ställer stora kunskaps- och kompetenskrav på byggprojektledarna. Detta gäller såväl tekniskt som i ekonomiskt och juridiskt avseende. Denna kurs ger dig grunderna för effektiv projektledning av bygg- och fastighetsprojekt!

SEK15 000 kr

Projekteringsledning

Kursnr 4032
3 dagar
Nästa innehav 18/9 2017
 • Stockholm
  18 till 20 september 201718/9 - 20/9 2017
 • Göteborg
  20 till 22 november 201720/11 - 22/11 2017
 • Stockholm
  4 till 6 april 201804/4 - 06/4 2018
 • Göteborg
  30 maj till 1 juni 201830/5 - 01/6 2018
Se fler datum
Projekteringsskedet i ett byggprojekt är det skede då byggnadens utformning och funktion påverkas allra mest!
Denna kurs vänder sig till dig som har ansvaret att leda projekteringsarbetet i byggprojekt och till dig som är, eller kommer att bli, ansvarig för projekteringsledning inom fastighetsbolag, entreprenadbolag eller projektledande konsulter.

SEK13 600 kr

Installationssamordning

Kursnr 4275
3 dagar
Nästa innehav 25/9 2017
 • Stockholm
  25 till 27 september 201725/9 - 27/9 2017
 • Göteborg
  8 till 10 maj 201808/5 - 10/5 2018
 • Stockholm
  25 till 27 september 201825/9 - 27/9 2018
Installationssamordning spelar en allt mer avgörande roll i byggprojekten. Det är idag inte ovanligt att 50-60% av den totala byggkostnaden utgörs av installationstekniska system. Installationer behöver därför samordnas i tid, rum och funktion. Installationssamordning handlar om att samordna arbetet så att rätt produkt erhålls inom givna tekniska och ekonomiska ramar som upprättas för det särskilda projektet.

Installationssamordnaren är inte bara byggarens man under projektet, utan även i hög grad installatörernas. Först när alla parter förstår varandra skapas ett framgångsrikt projekt. Detta innebär att leda, styra och planera samordningen mellan bygg, el, värme/kyla, luft, sprinkler och styr m.m. samt att kvalitetssäkra slutprodukten så att den uppfyller de krav som ställs i projektet genom att utföra samordnad funktionsprovning.

Energiförbrukningsuppföljning är också en viktig faktor för att kunna bedöma om valt system har motsvarat förväntningarna. Därför är det viktigt att mätutrustning och metoder för mätning och uppföljning finns och som parterna är överens om.

Fokus bör även ligga på att göra en noggrann och bra överlämning av anläggningen till beställarens driftorganisation, så att byggnaden kan hanteras på ett enkelt och korrekt sätt.

SEK9 900 kr

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U - Grundkurs

Kursnr 8353
2 dagar
Nästa innehav 19/9 2017
 • Göteborg
  19 till 20 september 201719/9 - 20/9 2017
 • Stockholm
  12 till 13 oktober 201712/10 - 13/10 2017
 • Göteborg
  23 till 24 oktober 201723/10 - 24/10 2017
 • Stockholm
  14 till 15 december 201714/12 - 15/12 2017
Se fler datum
Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, nya AFS 1999:3 (2008:16). De nya reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från planering och projektering till utförande av byggnadsarbetet.
Byggarbetsmijösamordnaren behöver, förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö. Dessutom måste han/hon genomgå utbildning i nya BAS.

SEK12 000 kr

Byggarbetsmiljösamordnare Fortsättning P

Kursnr 8395
3 dagar
Nästa innehav 25/9 2017
 • Stockholm
  25 till 27 september 201725/9 - 27/9 2017
 • Stockholm
  6 till 8 mars 201806/3 - 08/3 2018
 • Stockholm
  25 till 27 september 201825/9 - 27/9 2018
Kursen är till för dig som behöver bygga på med dokumenterad detaljkunskap om olika regler och dess tillämpning i byggprocessen.
Projekteringsinriktning
Reglerna presenteras i syfte att se tillämning i arbetet med att;
- Upprätta kravspecifikation för bruksskedet
- Projekteringsunderlag och projekteringsresultat
- Beskriva uppdrag till projektörer
- Kunna inordna arbetsmiljökraven i bygghandlingar och beskrivningar
- Ta fram underlag till arbetsmiljöplan
- Ta fram arbetsmiljöplan och kunna granska kvaliteten på upprättade arbetsmiljöplaner
- Specificera slutdokumentation
- Se koppling till byggledarens uppföljning av arbetet på arbetsstället

SEK12 000 kr

Byggarbetsmiljösamordnare Fortsättning U

Kursnr 8394
3 dagar
Nästa innehav 27/9 2017
 • Stockholm
  27 till 29 september 201727/9 - 29/9 2017
 • Stockholm
  26 till 28 september 201826/9 - 28/9 2018
Kursen är till för dig som behöver bygga på med dokumenterad detaljkunskap om olika regler och dess tillämpning i byggprocessen - inte minst på arbetsplatsen
Arbetsplatsinriktning
Reglerna presenteras i syfte att se tillämpning i arbetet med att
- Anpassa arbetsmiljöplanen
- Organisera arbetsplatsen
- Göra kontroller på arbetsplatsen av tillämpningen av AMP och andra regler
- Förstå bygghandlingar ur arbetsmiljösynpunkt.
- Kunna utföra beredning/riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt
- Organisera insamlingen av specificerad slutdokumentation
- Leda riskbedömningar
- Veta vilka arbeten som kräver särskild utbildning
- Veta vilka arbeten som kräver medicinska kontroller
- Vara orienterad om vilka regler som gäller och hur Du kan hitta i reglerna

SEK9 000 kr

Ritningsläsning - Bygg

Kursnr 4299
2 dagar
Nästa innehav 12/10 2017
 • Göteborg
  12 till 13 oktober 201712/10 - 13/10 2017
 • Stockholm
  29 till 30 mars 201829/3 - 30/3 2018
 • Göteborg
  11 till 12 oktober 201811/10 - 12/10 2018
I den här kursen behandlar vi arkitekt- och konstruktionsritningar. Du lär dig att läsa och förstå byggnadsritningar och deras uppbyggnad. Vad är exempelvis skillnaden på en sektionsritning och en elevation? Vad betyder punktstreckade linjer på en konstruktionsritning?

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap i hur man läser av och tolkar en byggritning samt vad olika linjer, symboler, skalor, vyer och snitt betyder. Under utbildningen går vi igenom olika typer av måttsättning och ritningars handlingsstatus samt vilka olika typer av ritningar det finns. Vilka regler gäller för ritningen? Anger ett mått något men säger text tvärt emot? Vad gäller och hur går man tillväga? I denna kurs får du svar på många frågor.
Erbjudande: Gå 3 betala för 2.
Går ej att kombinera med andra erbjudanden.

SEK15 000 kr

Byggnads- och installationsteknik

Kursnr 4475
3 dagar
Nästa innehav 3/10 2017
 • Stockholm
  3 till 5 oktober 201703/10 - 05/10 2017
 • Göteborg
  30 okt till 1 nov 201730/10 - 01/11 2017
 • Stockholm
  24 till 26 april 201824/4 - 26/4 2018
 • Stockholm
  3 till 5 oktober 201803/10 - 05/10 2018
Detta är en grundläggande utbildning för fastighetsförvaltare, blivande förvaltare, fastighetstekniker och andra personer med behov av grundkunskaper i byggnads- och installationsteknik. Kursen är på totalt tre dagar uppdelat på en dag byggteknik, en dag VVS-teknik och en dag elteknik och elfaran.
Kursen ger en allmän kännedom om hur ett hus är konstruerat ur ett bygg- och installationstekniskt perspektiv samt de funktionssamband som är viktiga att ha kunskap om. Efter avslutad kurs skall du som deltagare fått en bred översiktlig kunskap om tekniska installationer i byggnader. Du ska kunna förstå vilka problem som kan uppstå vid förvaltning av byggnader och hur dessa lämpligtvis kan hanteras.

SEK22 800 kr

Effektiv projektledning

Kursnr 6548
4 dagar
Nästa innehav 16/10 2017
 • Stockholm
  16 okt till 14 nov 201716/10 - 14/11 2017
 • Stockholm
  8 mars till 4 apr 201808/3 - 04/4 2018
 • Stockholm
  16 okt till 14 nov 201816/10 - 14/11 2018
I rollen som projektledare har du stora krav på dig att leda projekt mot uppsatta mål, resultat, budget och deadlines.
Kursen Effektiv projektledning ger dig de viktigaste grundkunskaperna du behöver för att känna dig trygg i projektledarrollen och för att lyckas med dina projekt. Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskap om hur du förbereder, genomför och avslutar ett projekt. Du kommer att ha lärt dig projektledningens ramverk och kunskapsområden samt fått insikt i projektledarens många olika roller.
Du får även lära dig varför projektmodellen passar i vissa fall men inte i alla, hur du genomför en projektanalys, hur du undviker fallgroparna samt vad som krävs för att lyckas med projektet.

SEK11 500 kr

Rivning och ombyggnad

Kursnr 8313
2 dagar
Nästa innehav 5/10 2017
 • Stockholm
  5 till 6 oktober 201705/10 - 06/10 2017
 • Göteborg
  30 till 31 oktober 201730/10 - 31/10 2017
 • Stockholm
  20 till 21 mars 201820/3 - 21/3 2018
Samhället har skärpt kraven på att hantera rivningar. Miljö- och arbetsmiljömässigt riktigt och säkert. Kursen ger dig kunskap att hantera processen och all myndighetskommunikation.

Du lär dig strategi och riktlinjer för att utföra och dokumentera en materialinventering samt att omsätta materialinventeringen till en kontrollplan – rivning PBL. Vidare ges råd och riktlinjer för hur en säker rivning ur arbetsmiljösynpunkt bör hanteras. Verkliga exempel på arbetssätt i processen och materialinventeringar visas, bland annat med all myndighetskommunikation. Till sist ges råd vid upphandling och styrning av en rivningsentreprenad.
Erbjudande: Gå 4 betala för 3.
Går ej att kombinera med andra erbjudande.

SEK5 000 kr

Byggprocessen - översiktskurs

Kursnr 8393
1 dag
Nästa innehav 1/12 2017
 • Stockholm
  1 december 201701/12 2017
 • Stockholm
  26 april 201826/4 2018
 • Göteborg
  25 september 201825/9 2018
Denna kurs ger dig en överblick när det gäller aktörer och byggprocessens olika skeden. Du får också kunskap om upphandlingsformer som vi stöter på vid konsult- och entreprenadupphandlingar samt arbetsprocessens olika delar inom byggprojekten. I kursen går vi också igenom aktuella regelverk, gällande standarder m.m.
Det här är en övergripande och förhoppningsvis intresseskapande utbildning - med ett kursinnehåll som ger den första nyckeln till hur byggbranschen ser ut och fungerar!

SEK12 900 kr

Fuktsäkert byggande

Kursnr 8397
2 dagar
Nästa innehav 28/9 2017
 • Stockholm
  28 till 29 september 201728/9 - 29/9 2017
 • Göteborg
  9 till 10 november 201709/11 - 10/11 2017
 • Göteborg
  21 till 22 februari 201821/2 - 22/2 2018
 • Stockholm
  18 till 19 april 201818/4 - 19/4 2018
Se fler datum
Idag läggs alltför mycket pengar på att åtgärda skador i befintliga och nyproducerade byggnader. Kostnader och skador som inte skulle behöva förekomma om högre kunskap om riskerna fanns.
Nu erbjuder vi en utbildning med fokus på att stärka kunskapen och medvetenheten i alla led för ett fuktsäkrare fastighetsbestånd. Kursen tar upp de vanligaste förekommande misstagen och fallgroparna samt ger praktiska råd och tips för att hamna rätt med projektet redan från start - från det inledande planeringsarbetet, genom hela produktionen och vidare in i förvaltningsskedet.
Fuktsäkert byggande från projektering till förvaltning är en utbildning som ger dig kunskap att aktivt bidra till friska hus. Utbildningen innehåller förutom föreläsningar även praktiska grupparbeten och diskussioner.

Pris efter avtal

Partnering i praktiken

Kursnr 2210
1 dag
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Med gemensamma mål arbetar man tillsammans för byggherrens bästa - och med bred kompetens och erfarenheter kan ständiga förbättringar och alternativa lösningar uppnås. Byggherren får bättre valuta för sin investering, kunder blir nöjda och alla i partneringteamet tjänar mer pengar och tar mindre risker. Partnering handlar om kostnadseffektivitet genom teknisk samverkan.
För att lyckas med samverkan och partnering krävs en satsning på utbildning och ett förändrat arbetssätt baserat öppenhet, tillit, förtroende och respekt. Samverkan i tidiga skeden bidrar till bättre specifikationer och förfrågningsunderlag. Resultatet får man i form av att man håller tider och budget till utlovad kvalitet utan tvister samt att man med gemensamma erfarenheter och kompetens kan arbeta med ständiga förbättringar och alternativa lösningar. Med den här utbildningen tar du steget vidare.

SEK10 000 kr

BIM för nya och befintliga byggnader

Kursnr 4447
2 dagar
För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
 • För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
BIM är en förkortning av ”Building Information Model” eller ”ByggnadsInformationsModell” på svenska. Vid en första anblick kan BIM tyckas vara en ny typ av teknik för att projektera byggnader i tre-dimensionella CAD-modeller. BIM får dock en mycket stor påverkan även för ett fastighetsföretag, eftersom det innebär ett paradigmskifte för informationshantering i bygg- och förvaltningsprocesserna.
För att verkligen dra fördel av all den information som skapas med BIM-verktyg behöver du en utarbetad strategi för hur informationen ska förvaltas under ett byggnadsverks hela livscykel. Som fastighetsägare måste du även i rollen som byggherre, kunna ställa rätt krav på informationsleveranser så att det stämmer med de strukturer och informationsnivåer som fastighetssystemen har.
BIM innebär att du tvingas tänka igenom dina processer, eftersom det är verksamhetens informationsbehov som ska tillgodoses. Du måste även säkerställa att du har rätt organisation för att vidmakthålla en god informationskvalitet.
Under kursen lär vi ut nya strategiska grepp för en framtida kvalitetssäkrad informationshantering” 5 steg mot BIM” vilket underlättar för en ”byggherrestyrd byggprocess”.

Pris efter avtal

Grundkurs i GIS

Kursnr 8309
2 dagar
  I den här kursen lär du dig vad GIS är och vad det kan användas till. Med ArcGIS från Esri får du skapa kartor, utforska och analysera geografiska data som bygger upp kartan samt tillämpa olika metoder för att dela kartor med andra. Vid kursens slut kommer du att ha en god förståelse för funktionerna i ArcGIS och bland annat kunna visualisera och upptäcka mönster, tillgodogöra dig information samt kommunicera denna information till andra.

  SEK5 000 kr

  Byggarbetsmiljösamordnare - översiktskurs

  Kursnr 8389
  1 dag
  Nästa innehav 20/4 2018
  • Stockholm
   20 april 201820/4 2018
  • Göteborg
   28 september 201828/9 2018
  Byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P) och utförande (BAS-U) av bygg- och anläggningsarbeten är lagstadgade funktioner och det är byggherren som i grunden ansvarar för detta.

  Bakgrunden till bestämmelserna om byggarbetssamordnarna finns i EU:s byggplatsdirektiv och reglerna är införlivade i vår Arbetsmiljölag och i föreskrifter om bygg- och anläggningsarbete från Arbetsmiljöverket. Sköts inte BAS-verksamheten enligt bestämmelserna riskeras sanktionsavgifter. Om det händer en olycka kan arbetsmiljöbrott prövas i domstol. Ansvariga personer kan riskera ett fängelsestraff och inblandade bolag kan också straffas med företagsbot.

  De som utses till Byggarbetsmiljösamordnare ska vara lämpliga för uppgiften. Byggarbetsmiljösamordnarna har rättigheter och skyldigheter att agera för en säker och ändamålsenlig arbetsmiljö som uppfyller alla de krav som ställs från olika myndigheter och andra krav som avtalats. Utbildningen ger en översikt och lämpar sig för alla som ska utse, lämna uppgift till eller på annat sätt ska förhålla sig till Byggarbetsmiljösamordnarna. Kursen är inte tänkt för personer som ska verka som BAS.

  SEK11 900 kr

  Miljökrav och byggprojekt

  Kursnr 8398
  NYHET
  2 dagar
  Nästa innehav 28/11 2017
  • Stockholm
   28 till 29 november 201728/11 - 29/11 2017
  • Göteborg
   5 till 6 december 201705/12 - 06/12 2017
  Miljökraven ökar i hela samhället och med det följer också ökade krav på att förstå dessa.
  Det finns många olika miljöcertifieringar av byggnader, men vad ska uppnås och kan vi välja vilken som helst? Hur ställer jag krav från beställarsidan och hur förstår jag som entreprenör upphandlingskraven?
  Det upplevs ofta som komplicerat och dyrt att säkerställa en byggnads miljöcertifiering, dessutom till en oklar nytta. Men stämmer det verkligen?
  I den här kursen får du möjlighet att byta perspektiv, till den andra sidan - för att förstå hur du kan göra för att säkerställa att byggnaden når de mål och certifieringar som är uppsatta. Stor vikt läggs vid övningar och dialog under kursen och därför blir alla deltagares erfarenheter betydelsefulla.