Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Grundkurs P och U

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U - Grundkurs

Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, nya AFS 1999:3 (2008:16). De nya reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från planering och projektering till utförande av byggnadsarbetet.Byggarbetsmijösamordnaren behöver, förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö. Dessutom måste han/hon genomgå utbildning i nya BAS.

Deltagare

- Blivande BAS-P och BAS-U
- Projektörer, konsulter, byggledare m fl
- Platschefer och arbetsledare
- Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare
- Alla som skall lämna underlag till BAS
- Kursen berör även alla som skall lämna uppgifter till BAS enligt föreskrifter och ingångna avtal mellan byggherre, entreprenör och underentreprenör
- Övriga aktörer i byggprocessen, t ex beställare

Förkunskaper

Erfarenhet från projektering alternativt från arbetsledning på byggarbetsplats.

Syfte

- Kunskap om de nya reglerna
- Bättre förmåga att skriva tydliga avtal om BAS och underlag till BAS
- Praktiska arbetssätt för BAS-P och BAS-U
- Ökad förmåga att organisera upp arbetet
- Mer kunskap om olika föreskrifter inom området
- Ökad kunskap om tidiga riskbedömningar och riskbedömningar i utförandeskedet
- Större förmåga att bereda arbetsmoment

Innehåll

Nya regler - Byggherreansvar
- Motiv till nya regler. Genomgång av nya regler i AML och AFS. Ansvar för olika aktörer

Avtalsskrivning
- Tips vid avtalsskrivning
- Beställare och utförare
- Nya texter kopplade till AMA AF
- Koppling till entreprenadformer

BAS-P i praktiken
- Uppgifter och arbetssätt för bruksskedet och utförandeskedet.
Erfarenheter och tips
- Checklista för projektering, ansvar. Exempel
- Checklista för att planera slutdokumentation
- Arbetsmiljöplanens tillkomst och anpassning
- Åtgärder mot särskilda risker i tidiga skeden

Övningsexempel del 1
-Tillämpningsuppgifter, BAS-P i praktiken
- Rivning, ombyggnad eller anläggningsarbete , alternativt kan eget uppdrag väljas
- Arbetsmiljöplanen
- Redovisning och diskussion

Föreskrifter inom området
- Orientering/genomgång om väsentliga föreskrifter som ofta styr bygg-, installations- och anläggningsprojekt. En omfattande referenspärm ingår!

BAS-U i praktiken
- Uppgifter och arbetssätt.
- Att organisera arbetsområdet och skyddsarbetet
- Att samordna tidplan och aktiviteter
- Att säkerställa beredningar
- Att säkerställa att en arbetsmiljöplan anpassas och följs
- Att kontrollera entreprenörer

Skriftligt prov och utbildningsbevis
Efter avslutad kurs med godkänt provresultat, utfärdas personligt utbildningsbevis.

Kursdokumentation
I kursen ingår en omfattande kurspärm med föreläsningsdokumentation, exempel och mallar. Vidare ingår en referenspärm med sammanställning av aktuella regler som ofta styr byggnads-, installations- och anläggningsprojekt.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta