Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
brandskydd ventilationssystem

Brandskydd av ventilationssystem samt el- och rörgenomföringar

Detta är en kurs för dig som vill veta mer om bakgrunden till funktionskraven i Boverkets Byggregler (BBR), hur dessa skall tillämpas och tolkas. Skillnad på förenklad och analytisk dimensionering samt dess för- och nackdelar.

Deltagare

Kursen vänder sig till VVS-konsulter, VVS-entreprenörer, projektledare, kontrollanter och besiktningsförrättare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Syfte

Att ge deltagarna kunskap om tillämpning av förenklad och analytisk dimensionering enligt BBR med avseende på:
- Skydd mot brandspridning mellan brandceller
- Skydd mot spridning av brandgas mellan brandceller för ventilationssystem, rör- och elgenomföringar

Innehåll

BBR 22 och BBRAD 3
- förenklad och analytisk dimensionering

Allmänt om brandförlopp
- brandteknisk klassificering – standardbrandkurvan
- naturligt brandförlopp
- brandtillväxt – olika hastigheter
- tryckuppbyggnad vid bränder
- brandflöden

Skydd mot brand- och brandgasspridning via ventilationssystem
- temperaturstegringskrav, provningsmetoder
- bestämning av brandteknisk klass och isolering
- genomföringar, tätning, stagning
- upphängningsanordningar
- schakt och aggregatrum
- skydd med spjäll

Analytisk dimensionering
- innehåll och syfte samt möjligheter
- överslagsberäkningar
- systemvarianter och styrsamband

Hissar, hissmaskinrum och trapphus
- trycksättning
- mekanisk eller termisk brandgasventilation och tryckavlastning

Skydd mot brand- och brandgasspridning via rörgenomförningar
- plaströr, stålrör, gjutjärnsrör
- brännbar isolering, Armaflex, Prisol m.m.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta