Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
BIM

BIM för nya och befintliga byggnader

BIM är en förkortning av ”Building Information Model” eller ”ByggnadsInformationsModell” på svenska. Vid en första anblick kan BIM tyckas vara en ny typ av teknik för att projektera byggnader i tre-dimensionella CAD-modeller. BIM får dock en mycket stor påverkan även för ett fastighetsföretag, eftersom det innebär ett paradigmskifte för informationshantering i bygg- och förvaltningsprocesserna.För att verkligen dra fördel av all den information som skapas med BIM-verktyg behöver du en utarbetad strategi för hur informationen ska förvaltas under ett byggnadsverks hela livscykel. Som fastighetsägare måste du även i rollen som byggherre, kunna ställa rätt krav på informationsleveranser så att det stämmer med de strukturer och informationsnivåer som fastighetssystemen har.BIM innebär att du tvingas tänka igenom dina processer, eftersom det är verksamhetens informationsbehov som ska tillgodoses. Du måste även säkerställa att du har rätt organisation för att vidmakthålla en god informationskvalitet.
Under kursen lär vi ut nya strategiska grepp för en framtida kvalitetssäkrad informationshantering” 5 steg mot BIM” vilket underlättar för en ”byggherrestyrd byggprocess”.

Deltagare

Byggherrar, entreprenörer, konsulter, projektledare, arkitekter och andra som vill förstå hur BIM förändrar informationshanteringen i bygg- och förvaltningsprocesserna.

Förkunskaper

Inga särskilda krav.

Syfte

 • Att ge grundläggande kunskaper och förmedla erfarenheter av BIM för fastighetsägare
 • Byggherrar att komma igång med att ställa rätt BIM-krav på projekt.
 • Förvaltare, att kunna ta emot och utnyttja förvaltningsinformation (relationshandlingar)
 • Entreprenörer, för att förstå beställarnas krav på förvaltningsinformation
 • Projektledare, konsulter, UE och andra att kunna leverera förvaltningsinformation

Innehåll

 • Vad är BIM?
 • Ett byggnadsverks livscykel, från projekt till förvaltning
 • Förvaltningsprocesser som kräver geometrisk information
 • Informationsstrukturer, BSAB-systemet och Aff
 • Strukturerad kravhantering
 • Krav på informationsleveranser från projekt (BIM-manual)
 • Ritningsarkivet idag och i framtiden
 • BIM-strategi för ett befintligt fastighetsbestånd
 • Informationsägare och informationskvalitet
 • Informationssystem, integrationer
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta