Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Kurs Behörighet för elkabelförläggning, BB3

Behörighet för elkabelförläggning, BB3

För att förlägga elkablar, elrör och jordlinor samt placera kabelskåp och stolpar krävs behörighet utfärdat av Elsäkerhetsverket.Den här kursen ger dig kunskaper så att du med utfärdat kursbevis kan ansöka om begränsad elbehörighet BB3 för dessa arbeten. Elsäkerhetsverket prövar individuellt ansökan och utfärdar behörigheten.Om önskemål finns kan kursen genomföras på andra orter eller specialanpassas efter företagets behov.

Deltagare

Grävmaskinister, gräventreprenörer, maskinförare, åkeriägare, markentreprenörer som utför kabelförläggning.

Förkunskaper

Yrkeserfarenhet från arbete med gräv- eller schaktmaskiner.

Syfte

Efter genomgången kurs skall du ha fått de kunskaper som behövs enligt behörighets- och starkströmsföreskrifterna för att ansöka om BB3 hos Elsäkerhetsverket för att få utföra kabelförläggning i mark.

Innehåll

Orientering om olika föreskrifter med anknytning till kabelförläggning
Standarder
Skador i samband med kabelförläggning
- risker, material- och personskador
- konsekvenser
Krav på kabelförläggning och elrör
- branschanvisningar EBR
- tillverkarens anvisningar
- inverkan från andra kablar
Kablars konstruktion
- uppbyggnad
- orientering om belastning/kylning
Jordlinors anordnande
Jordtags anordnande
Krav på placering av kabelskåp och stolpar
Elsäkerhet på arbetsplatsen, orientering om ESA
Anpassning till dina anläggningar
Diagnostiskt prov

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta