Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Badanläggningar vattenrening

Badanläggningar - vattenrening

I utbildningen Vattenrening vid badanläggningar lär sig driftspersonalen hur man hanterar en badanläggning med avseende på bland annat kontroll, mätning, rening m.m.

Förkunskaper

Någon erfarenhet inom VVS-området.

Syfte

Att ge deltagarna fördjupade kunskaper i de olika typerna av mekanisk och kemisk rening, samt ge kunskaper i hälsorisker, regler och skötsel.

Innehåll

Inventering av deltagarnas anläggningar
(En enkel blankett skickas ut före kurs i syfte att säkerställa att varje kursdeltagare vet hur sin egen badanläggning är uppbyggd avseende kapacitet, reningsteknik, nuvarande kontrollfrekvens etc)

- Hälsorisker vid bassängbad
- Mikroorganismer
- Kemiska föroreningar
- Lagstiftning - Miljöbalken och hälsoskydd
- Allmänna råd och tekniska handböcker
- Skötsel av anläggning
- Mekanisk rening
- Kemisk rening
- Filterkonstruktion
- Driftsinstruktioner
- Kontroll och provtagning
- Kemikaliehantering och kemikaliedosering
- Mätsystem - larm
- Journalföring
- Arbetsmiljö
- Optimering av tekniken - Erfarenhet från driftsstörningar
- Deltagarnas egna frågeställningar och erfarenheter

Övrigt

Kursen består av såväl teori som praktik. De praktiska övningarna är förlagda till en badanläggning på kursorten.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta