Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Avsändare farligt gods

Avsändare av farligt gods/farligt avfall

Få områden är så styrda av regler och krav som detta - under utbildningen reder vi ut begreppen - vad skall avsändaren göra och vilka är transportörens skyldigheter? Vilka undantag från eller lättnader i regelverkets krav kan utnyttjas. Vad innebär den nya lagen om transport av farligt gods? Kravet på utbildning av personal är tydligt formulerat i föreskriften.

Syfte

Du får kännedom om ansvarsförhållanden och krav vid avsändning av farligt gods och farligt avfall. Genom att varva teori med tillämpningsövningar får deltagarna kunskap om vad som gäller för klassificering, märkning, förpackning, etikettering och transporthandlingar m m inom dessa områden och vilka delar som är tillämpliga på den egna verksamheten. Passa på att säkerställa kompetensen inom dessa viktiga områden.

Innehåll

 • Transport av farligt gods - Ny lag samt förordningen
 • ADR-regelverket
 • Avsändarens skyldigheter
 • Transportörens skyldigheter
 • Undantag och lättnader
 • Transport av farligt gods - klassificering, märkning, etikettering, förpackning
 • Transporthandlingar
 • ADR bilaga S, farligt gods för slutligt omhändertagande
 • Farligt avfall - lagar och förordningar
 • Klassificering och deklaration av farligt avfall, EWC-koder
 • Säker hantering/säkerhetstänkande
 • Kemiska begrepp/farliga reaktioner
 • Personlig skyddsutrustning

Personliga intyg utfärdas till alla kursdeltagare efter genomgången utbildning.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta