2 dagar
 

ATEX - regler för explosiv gas- och dammatmosfär

Kursen ger kunskap om de krav som ställs på arbetssäkerhet på såväl elektrisk som mekanisk materiel för riskområde med explosiv gas- eller dammatmosfär. Vi tar upp gällande regler och föreskrifter samt hur man kan uppfylla kraven genom att t ex följa standarder och handböcker.
Anläggningar inom EU måste uppfylla ATEX-direktivens krav på dokumenterad riskbedömning och arbetssäkerhet.

Deltagare

Chefer och arbetsledare för personal i Ex-områden, personal i Ex-områden, installatörer, underhålls-personal, projekterare och besiktningsmän samt konstruktörer och säljare av materiel till Ex-områden m fl.

Förkunskaper

Erfarenhet från industrier som hanterar brandfarlig vara och/eller brännbart damm.

Syfte

Att ge kunskap om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv gas- och/eller dammatmosfär, såväl för el- som mekaniskt materiel. Vi går igenom gällande regler och föreskrifter samt hur man kan uppfylla kraven genom att t ex följa standarder och handböcker.

Innehåll

Vi tar upp användardirektivet och utrustningsdirektivet samt ikraftsättande föreskrifter. Dessa ställer krav på arbetssäkerhet och organisatoriska åtgärder samt krav på säkerhet mot antändning av elektrisk och mekaniskt materiel.

Elektrisk och mekanisk utrustning måste uppfylla produktkraven enligt produktdirektivet samt vara ATEX och CE-märkt.

Under kursen går vi också igenom hur man tyder en klassningsplan, utförandeformer för elektrisk och mekanisk Ex-materiel, standarder samt val av utrustning och krav på installation, kontroll och underhåll.

 

Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Säljare, Annika Rosengren
E-post:  
Telefon: 076-527 55 63

Teknologisk Instituts kundservice
E-post:  
Telefon: 031-350 55 00

 
 

Vinnare av enkät-lotteriet >


 
Teknologisk Institut AB
Vallgatan 14
411 16 Göteborg

Telefon 031-350 55 00
info@teknologiskinstitut.se

Rådmansgatan 38
113 57 Stockholm

Telefon 031-350 55 00
info@teknologiskinstitut.se