Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Atex expl gas och damm

ATEX - regler för explosiv gas- och dammatmosfär

Kursen ger kunskap om de krav som ställs på arbetssäkerhet på såväl elektrisk som mekanisk materiel för riskområde med explosiv gas- eller dammatmosfär. Vi tar upp gällande regler och föreskrifter samt hur man kan uppfylla kraven genom att t ex följa standarder och handböcker.
Anläggningar inom EU måste uppfylla ATEX-direktivens krav på dokumenterad riskbedömning och arbetssäkerhet.

Deltagare

Chefer och arbetsledare för personal i Ex-områden, personal i Ex-områden, installatörer, underhålls-personal, projekterare och besiktningsmän samt konstruktörer och säljare av materiel till Ex-områden m fl.

Förkunskaper

Erfarenhet från industrier som hanterar brandfarlig vara och/eller brännbart damm.

Syfte

Att ge kunskap om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv gas- och/eller dammatmosfär, såväl för el- som mekaniskt materiel. Vi går igenom gällande regler och föreskrifter samt hur man kan uppfylla kraven genom att t ex följa standarder och handböcker.

Innehåll

Vi tar upp användardirektivet och utrustningsdirektivet samt ikraftsättande föreskrifter. Dessa ställer krav på arbetssäkerhet och organisatoriska åtgärder samt krav på säkerhet mot antändning av elektrisk och mekaniskt materiel.

Elektrisk och mekanisk utrustning måste uppfylla produktkraven enligt produktdirektivet samt vara ATEX och CE-märkt.

Under kursen går vi också igenom hur man tyder en klassningsplan, utförandeformer för elektrisk och mekanisk Ex-materiel, standarder samt val av utrustning och krav på installation, kontroll och underhåll.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta