Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Arbetsmiljöledning

Arbetsmiljön är viktig och arbetsgivarens ansvar är omfattande, krävande och tydligt uttalad. Här får du kunskaper att koppla arbetsmiljöarbetet till affärsverksamheten.

Framgångsrika företag har ett gott och förebyggande arbetsmiljöarbete.

Arbetsrättens område är brett och många gånger svårnavigerat. Se till att du har rätt kunskaper om lagar och regler och kan genomföra dina beslut på korrekt sätt.

Vi erbjuder dig en praktiskt inriktad utbildning där din roll och dina frågor ställs i fokus.

Läs mer
Alla priser är exklusive moms
Alla priser är exklusive moms
 • Ledig
 • Fullbokad

SEK10 900 kr

Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare

Kursnr 8328
2 dagar
Nästa innehav 30/10 2017
 • Stockholm
  30 till 31 oktober 201730/10 - 31/10 2017
 • Göteborg
  28 till 29 maj 201828/5 - 29/5 2018
 • Stockholm
  29 till 30 oktober 201829/10 - 30/10 2018
Arbetsmiljön är viktig och arbetsgivarens ansvar är omfattande, krävande och tydligt uttalad. Det finns en möjlighet att med hjälp av bättre kunskaper om arbetsmiljöfrågorna, gå från en känsla av otillräcklighet och dåligt samvete till ökad lönsamhet. Framgångsrika företag har ett gott arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet drivs av arbetsgivaren genom sina chefer i samverkan med arbetstagarnas företrädare. Arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt som balanseras av en omsorgsplikt genom arbetsmiljölagstiftningen. Det finns många intressenter kring företagets arbetsmiljöförhållanden, men främst är det en intern angelägenhet för att långsiktigt utveckla företaget i konkurrens med andra. Utbildningen kan anpassas till olika verksamheter och olika chefsnivåer. I denna kurs kopplar vi arbetsmiljöarbetet till affärsverksamheten. Du lär dig strukturen och får förståelse för ansvarsfrågorna och kunskap om konsekvenser för arbetsgivaren, medarbetarna och inte minst dig själv för olika handlingsalternativ. Bli en värdefull tillgång för din arbetsgivare och bättre chef, ledare eller koordinator.

SEK10 900 kr

Arbetsrätt för chefer och ledare

Kursnr 8338
2 dagar
För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
 • För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00
Bli bättre som chef med ökade kunskaper i arbetsrätt. Arbetsrätten berör de allra flesta människor varje dag. Många tror sig kunna de arbetsrättsliga lagarna och reglerna, men saknar den erfarenhet som krävs för att med framgång kunna hantera alla situationer. Arbetsrätten är viktig vid rekrytering och under hela anställningstiden, från början till slut. Chefen är hela tiden en central person och agerandet har en avgörande betydelse. Som chef leder du och fördelar arbetet på din arbetsplats och har stora möjligheter att bestämma över arbetet och vad medarbetarna ska göra. Ställ krav på dina medarbetare, det förebygger problem och du undviker dyra misstag. Vi erbjuder dig en praktisk inriktad kurs där din roll och dina frågor ställs i fokus. Kursen fokuserar inte på paragrafer, det är det taktiska och korrekta agerandet som förmedlas. Du får lära dig hur lagarna inom arbetsrätten samverkar och anställningsavtalets stora betydelse. Med denna utbildning får du bättre kunskap om arbetsrätten och blir en starkare samt bättre ledare. Du får också all den kunskap du behöver för att agera taktiskt och korrekt. Med större insikt i arbetsrätten blir du snabbt en tillgång för ditt företag.

Pris efter avtal

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Kursnr 8318
1 dag
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Ohälsa som beror på stress, konflikter och andra psykosociala förhållanden har ökat i arbetslivet. Detta får konsekvenser för individen, arbetsgivaren och samhället i stort.

Nu har Arbetsmiljöverket tydligare preciserat vad arbetsgivaren ska göra för att förebygga denna ohälsa.

De nya föreskrifterna ersätter de tidigare allmänna råden om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) och de särskilda föreskrifterna om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17).

Kursen ger dig kunskaper om de nya föreskrifterna och hur du som arbetsgivare kan arbeta för att minska ohälsa inom företaget. Hur ska arbetstiderna vara utformade? Hur förebyggs kränkande särbehandling? Hur integreras de nya reglerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet? Arbetsgivarens ansvar är kopplat till ett hälsofrämjande ledarskap som gör att människor trivs och presterar väl på jobbet. Kursen tar också upp rättsfall inom området.

Pris efter avtal

OHSAS 18 001:2007

Kursnr 8399
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Som innehavare av ett certifierat mot den internationella standarden OHSAS 18 001.1999 tillhör din organisation en av dem som kommit längst i Sverige med ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete! Ni har därför troligen också redan uppmärksammat att standarden under föregående sommar uppgraderades till den nya utgåvan av OHSAS 18 001.2007.

Eftersom din organisation är förändringbenägen - inte minst på ledningssystemsområdet - har ni säkert också en proaktiv inställning till förändringar och har insett behovet och möjligheterna med att uppgradera  arbetsmiljöarbete ytterliggare.

Vi kan nu erbjuda just er en skräddarsydd utbildning med anledning av den uppgraderade utgåvan av OHSAS 18 001.

Övergångstiden till den nya standarden är två år och under sommaren 2009 måste arbetet vara klart. Samtidigt planerar regeringen att komma med en proposition till vårriksdagen med omffande förändringar i arbetsmiljölagen. Dessa kommer med stor sannolikhet också att träda i kraft under 2009.

Det är nu hög tid att sätta sig in i vad förändringarna innebär samt, också under våren, att fastställa en handlingsplan för hur man skall hantera detta.

Pris efter avtal

Arbetsmiljöledning - systematiskt arbetsmiljöarbete

Kursnr 8327
2 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

Pris efter avtal

Arbetsmiljörevision - revisionsledarutbildning

Kursnr 8326
4 dagar
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
 • Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.
Arbetsmiljörevisorn är en nyckelperson för organisationer, som arbetar med att uppfylla kraven i AFS 2001:1 "Systematiskt arbetsmiljöarbete" eller den internationella miljöstandarden OHSAS 18001. Utbildningens tyngdpunkt ligger på tillämpad revisionsteknik samt utvärdering av ledningssystemets förmåga att hantera arbetsmiljökraven. Genom att varva teori med övningar tränas du i rollen som arbetsmiljörevisor. Teorier förenas med övningar mot ett fallföretag vilket ger bra föutsättningar att se vad en arbetsmijörevisor bör stå för. du få nödvändig kompetens för att leda arbetsmiljörevisioner. Denna kurs siktar också på att ge dig möjligheter att förvärva arbetsmiljöcertifikat hos SWEDAC - ackrediterade LRQA Sverige AB. Certifikatet säger att du är certifierad arbetsmiljörevisor enligt SS-EN ISO 17024.