Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
spänning i kopplingsutrustning 1

Arbete med spänning i kopplingsutrustning

I denna utbildning får du de kunskaper som Elsäkerhetsverket kan kräva för arbete med spänning (AMS) vid arbete i utrustning upp till 1000 V.
Vid underhåll av din elanläggning kan du hamna i situationer då strömmen inte kan brytas, men du ändå måste in och arbeta. Det är då av största vikt att du följer gällande föreskrifter för anläggningen. I kursen får du praktiskt öva på olika typer av kopplingsutrustningar i realistisk miljö. Efter genomgången kurs och godkänt teoretiskt och praktiskt prov erhålls ett intyg som verifierar din kompetens för arbetet.

Förkunskaper

Lämpliga förkunskapskrav är:
- Elyrkesutbildning med minst tre års praktisk erfarenhet av aktuellt spänningsområde
- Elsäkerhet vid arbete ( t.ex. motsvarande vår kurs 7013)
- Kunskaper om SS-EN 50110 Skötsel av elektriska anläggningar
- Kunskap om och förmåga att ge första hjälpen vid skada på grund av elchock och/eller ljusbåge

Syfte

Du skall efter genomgången utbildning ha de kunskaper som krävs för att kunna planera och utföra arbete med spänning på ett sådant sätt att elchock, brännskada, brand eller sekundärskada (vid ofrivillig reaktion) inte inträffar.

Innehåll

- Genomgång av elrisker och åtgärder vid olyckstillbud och skadehändelser
- Riskbedömning av arbete med spänning i kopplingsutrustning vid såväl äldre som nyare utföranden
- Genomgång av erforderliga skyddsåtgärder i olika typer av kopplingsutrustningar
- Kriterier för att acceptera arbete med spänning
- Hur planerar man arbete med spänning
- Praktiska övningar i olika typer av kopplingsutrustningar
- Hantering och kontroll av verktyg, utrustning och personlig skyddsutrustning
- Behov av skriftliga arbetsinstruktioner
- Överföring av information, bevis mm
- Genomgång av särskilda anvisningar t ex ESA (Elsäkerhetsanvisningar)
- Genomgång av ansvarsfrågor (personsäkerhet, anläggningssäkerhet, elbehörighet, samordning)
- Teoretisk genomgång av första hjälpen vid elskada
- Avslutande teoretiska och praktiska prov

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta