Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
beskrivningsteknik ama

AMA Anläggning 13

På denna utbildning lär du dig regler för användning och för samband mellan beskrivning och AMA.
Vi går speciellt igenom nyheter i AMA anläggning.

AMA Anläggning 13 är avsedd att tjäna som ett underlag vid upprättande av tekniska beskrivningar och syftar till att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav på den färdiga produkten och dess delar.
En entreprenör skall förstå beskrivningen för att kunna åstadkomna produktionsresultat av rätt kvalitet.
Observera: I entreprenadavtalet gäller aktuell beskrivning. Där beskrivningen hänvisar till AMA anläggning gäller beskrivningarna i AMA som avtal.

Texter som har publicerats i AMA-nytts beskrivningsdel är inarbetade. Vidare har hänsyn tagits till ny och reviderad standard samt den tekniska utvecklingen. Vägverkets och Banverkets anvisningar är inarbetade. AMA Anläggning 13 kan således användas inom hela anläggningssektorn.

Deltagare

Alla i såväl privat verksamhet som i offentliga sektorn som beställer, projekterar, mark- och anläggningsarbeten, bl a byggherrar, konsulter (projektörer, byggledare m fl), kalkylatorer, inköpare/upphandlare, kontrollanter, besiktningsmän, miljö- och kvalitetsansvariga m fl.

Vid företagsanpassade kurser går Teknologisk Institut igenom med kunden hur kursen ska genomföras och vilka avsnitt som ska prioriteras upp respektive prioriteras ned/utgå.

Entreprenörer (arbetschefer, arbetsledare m fl) som ska förstå färdig beskrivning.

Förkunskaper

Erfarenheter från branschen.

Syfte

Kursen syftar till att förmedla kunskap om de tekniska beskrivningarna i AMA anläggning 13 med tillhörande råd anvisningar RA 13 Anläggning samt visa på skillnaderna från tidigare tekniska beskrivningar, hur de tolkas och när de bör användas.

Innehåll

 • Entreprenadjuridiskt perspektiv på beskrivningens roll i handlingarna.
 • Motiv och bakgrund till AMA Anläggning 13
 • Översikt om beskrivningsteknik. Teknisk beskrivning. Förfrågningshandlingar
 • Regler för användning. Regler för samband mellan beskrivning och AMA
 • Pyramidregeln. Företrädesregeln. Tillämpning.
 • Koppling till lagkrav och standarder
 • Översiktlig genomgång av AMA anläggning - med betoning på nyheter och struktur samt av kundernas prioriterade avsnitt. Avsikten är att förklara de tekniska kraven. Vad är kraven - varför?
 • Koppling till MER Anläggning 13


Kurslitteratur
I kursen ingår ett kurskompendium.
Böckerna AMA anläggning med tillhörande råd och anvisningar samt MER ingår inte. Det är bra om deltagarna har med sig egna exemplar av AMA Anläggning, Råd och anvisningar till AMA Anläggning samt MER anläggning.

Kursledningen har dock ett fåtal exemplar för utlåning. I första hand avses utlåningsexemplaren att lånas ut till kunder som har flera personer på kursen. Tanken är att alla organisationer i branschen behöver minst 1 ex för eget bruk.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta