Utbildningar

Mikkel Nepper-Christensen

?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
AMA AF12

AMA AF 12

Utbildningen syftar till att förmedla kunskap om AMA AF 2012 samt dess aktuella råd och anvisningar.

AMA AF är ett förbättrat och tidsanpassat hjälpmedel för upprättande av Administrativa Föreskrifter för byggentreprenader (hus, mark, anläggning, installation). Dessutom är den utformad för att kunna användas både i totalentreprenader och i utförandeentreprenader. AMA AF inkluderar RA-råd och anvisningar som hjälpmedel för upprättande av administrativa föreskrifter.

I AMA AF 2012 är förändringar i AMA-nytts beskrivningsdel inarbetade. Samtidigt har ändringar på grund av nyare lagstiftning tillkommit. Några viktiga nyheter i AMA AF 12:
- nya koder, rubriker och texter om LOU
- nya avsnitt om miljöklassningssystem
- revideringar avseende arbetsmiljösamordning (BAS)
- Revideringar avseende nya PBL och KA
- omflyttning av kapitel för ökad tydlighet

AMA AF är inriktad på kvalitetssäkring, miljö- och kretsloppsarbete samt säkerhet och arbetsmiljö.

AMA AF uppdateras löpande via AMA nytt. Kursen behandlar framöver även väsentliga ändringar av AMA AF.

Deltagare

Beställare, upphandlare, projektörer, konsulter, kalkylatorer, inköpare, projektledare, entreprenörer m fl, i såväl offentlig som privat verksamhet.

Förkunskaper

Erfarenhet från bygg-, installations eller anläggningsentreprenader.

Syfte

Administrativa föreskrifter grundas på koderna i AMA AF. Det är väsentligt för parterna att förstå systemet och råden för att upprätta och förstå en beskrivning.

Innehåll

- AMA AF:s Avtalsrättsliga betydelse
- Regler för användande
- Nyheter i AMA AF 12 och väsentliga ändringar i AMA Nytt.
- Genomgång av AMA AF 12 med kopplingar till Råd och anvisningar
- Kopplingar till AB 04 och ABT 06
- Referenser och dess innebörd
- Kvalitets- miljö och arbetsmiljösäkring
- Revisioner
- Grupparbete/övningar
- Frågor och praktikfall

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta